Žilinské dobrovoľnícke centrum

  • Slide 1
    Už poznáme mená nominovaných aj ocenených!
  • Slide 2
    6 846 dobrovoľníkov
    14 513 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu
Žilinské dobrovoľnícke centrum

Žilinské dobrovoľnícke centrum je organizačnou jednotkou dlhoročne pôsobiaceho občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže sídliaceho v Trstenej (región Orava).

Ako novovznikajúce dobrovoľnícke centrum sa aktuálne snažíme dostať do povedomia ľudí a širšej verejnosti v celom Žilinskom kraji. Informujeme a vykonávame činnosti v prospech ľudí, organizácií i miest a obcí. Prepájame jednotlivcov , organizácie a firmy.