Novinky

Informácie pre organizácie k Týždňu dobrovoľníctva 2019:

Svoje aktivity môžete registrovať, ak ste:

• mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácie a podobne,
• verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),
• neformálna skupina občanov,

Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva a získate:
- nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie, ktorí Vám nezištne pomôžu,
- potencionálnych sponzorov,
- pomôžete k zviditeľneniu Vás, a dobrovoľníctva v našom kraji.

Čo môžete pripraviť pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:

1) Pripravte vo vašom okolí, komunite či organizácii jednu alebo aj viac dobrovoľníckych aktivít a pozvite dobrovoľníkov, aby spolu s Vami pomohli veci zlepšiť, či strávili deň s Vašimi klientmi. Aktivita môže byť pre jedného, až nekonečne veľa dobrovoľníkov.
2) Alebo usporiadajte Deň otvorených dverí a pripravte prezentáciu vašej organizácie alebo neformálnej skupiny pred potencionálnymi dobrovoľníkmi, na ktorej môžete predstaviť a zviditeľniť svoju organizáciu.
3) Prípadne zorganizujte diskusiu, besedu, workshop pre mladých aj starých, dobrovoľníkov aj verejnosť o tom, ako pomáhate vo svojom okolí či komunite zlepšovať život ľudí v nej.


Čo Vám ponúka ŽDC

• Jednotné prospekty a letáky na prilákanie pozornosti verejnosti k aktivite, ktorú v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2019 pripravíte
• Budeme informovať o vašich aktivitách na spoločnej stránke kampane http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
Pomoc koordinátorky ŽDC, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou týkajúcou sa Vašej aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva 2019
Zabezpečenie medializácie v médiách.
Fotodokumentáciu z vašich aktivít

 

Vaše povinnosti v rámci participácie k Týždňu dobrovoľníctva

Registrácia vašich aktivít je možná najneskôr do 2. septembra 2019
Propagácia Týždňa dobrovoľníctva 2019 a svojich aktivít vo vašom okolí počas celého trvania kampane – na vašej webovej stránke a sociálnych sieťach, s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia aj ľudí z vášho okolia.
Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov/iek, schopných efektívne koordinovať aktivitu, ktorú pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pripravíte.
• Zabezpečenie drobného občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vody na pitie), bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.
Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania do prezenčnej listiny
• Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva 2019 informovanie koordinátorky najneskôr do 22. septembra 2019 do 20.00 hod o priebehu Týždňa dobrovoľníctva 2019 v rámci vašej organizácie a zaslanie scanu prezenčnej listiny
• Vždy večer po ukončení aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva informujte koordinátorku Janku SMS-kou na číslo 0903 262 166 o počte zapojených dobrovoľníkov. Po skončení TD nám do emailu (najneskôr do nedele 22.09. 2019 do 20.00 hod.) opíšte priebeh Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie. Tiež nám zašlite kópie alebo scany prezenčných listín a vyberte 4 fotografie, ktoré najlepšie ilustrujú vašu dobrovoľnícku aktivitu (tiež do 22.09.2019) na email dobrovolnictvo@ozviac.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!
Koordinátorka ŽDC: Jana Števaňáková email: dobrovolnictvo@ozviac.sk tel.: 0903 262 166 

Pod textom nájdete registračný formulár. Vyplnené údaje vo forme, ako ich zadáte, budú súčasťou programu, ktorý budeme zdieľať medzi širokou verejnosťou, preto prosíme uvádzajte pravdivé údaje a používajte diakritiku. 

                                      REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE

späť na zoznam