Novinky

Konferencia YODEL!

Konferencia je určená pre podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť priamo reagovať na potreby mladých ľudí. Pre tých, ktorí vidia význam medzisektorovej spolupráce pre zvyšovanie kvality práce s mladými ľuďmi, ktorí chcú zmenu v myslení a prístupe k mladým. Hľadajú spôsoby a možnosti, ako mladých ľudí zaujať, či nadchnúť, ako sa k nim viac priblížiť a dať im priestor, aby mohli rozvíjať svoj potenciál. Aby sa firmy, školy, či organizácie, stávali čoraz viac miestom, priateľským pre mladých ľudí.

„Výnimočnosť tohto podujatia je v tom, že prepája neziskový sektor práce s mládežou s biznis sektorom. Tým, že sa menia mladí ľudia, musí sa meniť aj spoločnosť a verejný život vo všetkých oblastiach. Konferencia sa nezameriava len na jednu oblasť, ale cieľom je vzájomne prepájať sektory verejného života a mimovládnych organizácií, ktorí chcú prinášať mladým ľuďom možnosti, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a tým zlepšovať úroveň vlastného fungovania, znižovať náklady a zvyšovať vlastnú efektivitu, či už na úrovni školy, firmy, alebo v organizáciách," (Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C.-Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže.)

Termín: 12.3. 2018

Miesto: Tatranská galéria v Poprade

Program: v prílohe Prihlasovanie do 5.3. prostredníctvom formulára: https://viac.typeform.com/to/zDqk5T

Registračný poplatok: 10 Eur (Prezentačný konferenčný infobalíček, vstupy na prednášky, workshopy, diskusie, 2x coffeebreak, obed formou bufetu)

Program bude plný skvelých tém, workshopov, diskusií a príležitostí nadväzovať kontakty v rámci medzisektorovej spolupráce s vplyvnými ľuďmi z rôznych oblastí, s možnosťou zapájať sa do panelových diskusií na zaujímavé témy. (Témy diskusií sú súčasťou programu, ktorý posielam v prílohe) Súčasťou budú kvalitní speakeri a lektori napr. Janette Mazíniová Motlová z organizácie EDUMA- od emócií k poznaniu, Marián Kolník, mentor vrcholových manažérov, Tomáš Pešek – školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni, Miroslava Cehelská zo spoločnosti IBM Slovensko, Ján Machajdík - výchovný a hodnotový piliér ZŠ NARNIA a ďalší... V prílohe pripájam plagát a program konferencie.

Ďakujeme a Tešíme sa na Vás!

Tereza Prielomková
koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra

späť na zoznam