Novinky

Srdce na dlani 2017

Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku pripravujeme slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja - Srdce na dlani 2017, kde chceme odmeniť prácu a službu dobrovoľníkov, ktorí nezištne vynakladajú svoje úsilie na pomoc tam, kde je v tomto kraji potrebná. 


A keďže práca dobrovoľníkov má vysokú hodnotu, chceme ich oceniť v týchto kategóriách:

Mladé srdce - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do 18 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre mladého dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre mladých ľudí.

Pravé srdce – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 18-50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre ostatných ľudí.

Srdce seniora - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Ocenenie pre človeka, ktorý je stále ochotný byť pozitívnym príkladom pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti.

Verné srdce - ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii znamená, že dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 5 rokov. Ocenenie pre človeka, ktorý neustále vymýšľa nové nápady a projekty a stále verí, že môže zmeniť svet.

Projekt so srdcom (dobrovoľníka) – dobrovoľnícky projekt roka, ocenenie pre projekt, ktorý bol niečím výnimočný, ktorý priniesol pozitívnu zmenu vo svojom okolí, nadchol a inšpiroval ďalších ľudí pre dobrovoľníctvo.

Srdce na správnom mieste - ocenenie pre samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity a uvedomuje si dôležitosť tejto podpory.

So srdcom na dlani - špeciálne ocenenie pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu, za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Tí, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia sú medzi nami, žijú v našom okolí, konajú dobro a robia to dobrovoľne. Veríme, že takých ľudí poznáte aj vy. Preto vás povzbudzujeme, aby ste nám zasielali nominácie do jednotlivých kategórií. Môžete tak urobiť do 20. novembra 2017 e-mailom na adresu: dobrovolnictvo@ozviac.sk.

Slávnostné odovzdávanie ocenení pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2017 Žilinského kraja sa uskutoční 7. 12. 2017 o 17.00 hod v Hoteli Polom**** v Žiline.

Viac o oceňovaní dobrovoľníkov --> SRDCE NA DLANI 2017

späť na zoznam