Náš tím

Mgr. Branislav Kožuch
predseda V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže

 

 

Tereza Prielomková
koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra

 

 

Ľudmila Rampáčková
asistentka Žilinského dobrovoľníckeho centra