Kontakt

Nominácie zasielajte do 20. novembra 2019 :

elektronicky na adresu: dobrovolnictvo@ozviac.sk (predmet: Srdce na dlani)

poštou na adresu:
Žilinské dobrovoľnícke centrum
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Železničiarov 253/1  
028 01 Trstená

Na obálku je potrebné napísať označenie „Srdce na dlani“.