Nominácie

Žilinské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2019“ .

 

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 

1)   Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti  
2)   Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
3)   Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
4)   Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
5)   Dobrovoľnícky projekt roka
6)   Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok
7)   Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
8)   Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
9)   Škola priateľská k dobrovoľníctvu
10) Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti
11) Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
12) Seniorský/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov 

 

3 kroky ako nominovať dobrovoľníka

1. Porozmýšľaj, kto si zaslúži ocenenie

2. Vypíš nominačný hárok podľa kategórie do ktorej spadá

3. Pošli nominačný hárok e-mailom alebo poštou

 

Nominácie sa zasielajú na vypísaných nominačných hárkoch. Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke,charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, aj jednotlivci a neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Uzávierka nominácií je 20.11.2019. Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii. Podmienky nominácie sú v štatúte oceňovania. Je potrebné poslať aspoň dve fotografie, ktoré dokumentujú dobrovoľnícku činnosť.  

 

Nominačné hárky:

 

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti  
Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
Dobrovoľnícky projekt roka
Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok
Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
Škola priateľská k dobrovoľníctvu
Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti 
Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
Seniorský/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov 

 

Partneri: