Nominácie

Žilinské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2017“ .

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

4.1. Mladé srdce - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do 18 rokov.

4.2. Pravé srdce – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 18-50 rokov.

4.3. Srdce seniora – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov.

4.4. Verné srdce - ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva.

4.5. Projekt so srdcom (dobrovoľníka) – dobrovoľnícky projekt roka, ocenenie pre projekt s výrazným zapojením dobrovoľníkov.

4.6. Srdce na správnom mieste - ocenenie pre samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity a uvedomuje si dôležitosť tejto podpory.

4.7. So srdcom na dlani - špeciálne ocenenie pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu, za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Nominácie sa zasielajú na vypísaných nominačných hárkoch. Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke, charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, alebo neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Uzávierka nominácií je 20.11.2017. Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii. Podmienky nominácie sú v štatúte oceňovania.

Nominačné hárky:

4.1. Mladé srdce

4.2. Pravé srdce

4.3. Srdce seniora

4.4. Verné srdce

4.5. Projekt so srdcom (dobrovoľníka)

4.6. Srdce na správnom mieste

4.7. So srdcom na dlani