Nominácie

Žilinské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2018“ .

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 

1)   Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
2)   Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti
3)   Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
4)   Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
5)   Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
6)   Dobrovoľnícky projekt roka
7)   Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok
8)   Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
9)   Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
10) Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu
11) Dobrovoľníctvo v oblasti športu 
12) Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti 
13) Seniorský/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

Nominácie sa zasielajú na vypísaných nominačných hárkoch. Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke,charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, alebo neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Uzávierka nominácií je 20.11.2018. Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii. Podmienky nominácie sú v štatúte oceňovania.

Nominačné hárky:

 

Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti
Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
Dobrovoľnícky projekt roka
Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok
Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu
Dobrovoľníctvo v oblasti športu 
Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti 
Seniorský/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov