Úvod

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiada Žilinské dobrovoľnícke centrum oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2018“.

Slávnostný večer spojený s oceňovaním „SRDCE NA DLANI 2018" pripravujeme.

V Žilinskom kraji pracuje bez nároku na odmenu množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rôznom veku, v rôznych organizáciách a neformálnych skupinách. V tomto roku bolo v Žilinskom kraji zrealizované množstvo projektov a mnohé firmy a podniky dobrovoľníctvo ako také podporovali. V roku 2018 môžu obyvatelia Žilinského kraja nominovať na ocenenie ľudí, projekty a organizácie v siedmych kategóriách. 

 

Srdce na dlani“ je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje

k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov
aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod. Je to ocenenie samospráv alebo firiem, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú, či inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v spoločnosti.

 

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

1. Mladé srdce - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do 18 rokov.

2. Pravé srdce – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 18-50 rokov.

3. Srdce seniora – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov.

4. Verné srdce - ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva.

5. Projekt so srdcom (dobrovoľníka) – dobrovoľnícky projekt roka, ocenenie pre projekt s výrazným zapojením dobrovoľníkov.

6. Srdce na správnom mieste - ocenenie pre samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity a uvedomuje si dôležitosť tejto podpory.

7. So srdcom na dlani - špeciálne ocenenie pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu, za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke, charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, alebo neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.


Dátum závierky nominácií bude zverejnený koncom októbra.