Žilinské dobrovoľnícke centrum

Žilinské dobrovoľnícke centrum

 Žilinské dobrovoľnícke centrum je servisná organizácia pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie v rámci Žilinského kraja.

Hľadáte dobrovoľnícke príležitosti? Potrebujete dobrovoľníkov pre vašu organizáciu?
Chcete zistiť viac o téme dobrovoľníctva? - Aké výhody majú dobrovoľníci v spoločnosti, kde môžu dobrovoľníci využiť svoju skúsenosť?
Aké sú možnosti a aktuálne trendy v dobrovoľníctve?

 Ste na správnom mieste.

Čomu sa v ŽDC venujeme?

  • Prepájanie dobrovoľníkov a overené dobrovoľnícke organizácie.

  • Poradenstvo a podpora pre dobrovoľníkov, ktorí hľadajú tú správnu ponuku, ale aj pre organizácie v otázkach manažmentu dobrovoľníkov či nastavovaniu dobrovoľníckych programov.

  • Vzdelávanie - sprostredkúvame a vytvárame školenia a kurzy na zvýšenie kvality práce s dobrovoľníkmi, ale aj pre dobrovoľníkov, aby svojou dobr. skúsenosťou mohli využiť plný potenciál dobrovoľníckej skúsenosti.

  • Propagácia a medializácia dobrovoľníctva, dobrovoľníckych organizácií, ponúk a príbehov dobrovoľníkov.

  • Sieťovanie organizácií.

  • Osobný rozvoj dobrovoľníkov.

  • Trendy, informácie a možnosti v dobrovoľníctve.

  • Oceňovanie dobrovoľníkov a výnimočnej dobrovoľníckej činnosti.

  • Udeľovanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi pre dobrovoľnícke organizácie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.