Novinky

Ako vyzeralo oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani 2020 ?

Kto získal ocenenie v kategóriách Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji?

V utorok 8.12.2020 na webovej stránke a sociálnych sieťach Žilinského dobrovoľníckeho centra zverejníme video z odovzdávania cien. V tomto videu sa verejnosť oficiálne dozvie, za akú výnimočnú službu a komu boli udelené ocenenia Srdce na dlani 2020.

Nominácie

V Žilinskom dobrovoľníckom centre sme v rámci Žilinského samosprávneho kraja prijali 29 nominácií. Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života - výchova a vzdelávanie, práca s mládežou, umenie a kultúra či v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. 

Od 1.10 do 8.11 mohla verejnosť posielať nominácie do 11 rôznych kategórií. Dňa 23.11.2020 porota počas online stretnutia vybrala ocenených v jednotlivých kategóriách. Členov komisie tvorili Janka Sňahničanová, koordinátorka Univerzity tretieho veku v Žiline, a zároveň držiteľka ocenenia Srdce na dlani 2019 v kategórií Koordinátorka dobrovoľníkov, Marcel Rypák, zástupca Rozvojovej Agentúry Žilinského samosprávneho kraja, Sekcie pre mládež, a Lukáš Hrošovský, predseda občianskeho združenia Sytev v Kysuckom Novom Meste.

Oceňovanie

Odovzdávanie ocenení dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam prebehlo osobnou formou. Zástupcovia Žilinského dobrovoľníckeho centra, Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja a organizácie Sytev, ktorí sú partnermi oceňovania Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji, sa osobne stretli s ocenenými, aby im odovzdali ceny. Sledujte nás na internete a už v utorok, 8.12.2020 zistíte, kto bol ocenený.

Srdce na dlani spája výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Preto aj ceny, ktoré dobrovoľníkom odovzdávame sú od výnimočných ľudí. Plakety na oceňovanie 2020 vyrobili chlapci z reedukačného centra Veľké Leváre v spolupráci s ľuďmi s mentálnym postihnutím z Domu Svitania n.o. Jakubov.

Príbehy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú inšpiráciou, povzbudením a zároveň dôkazom toho, že v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa dlhodobo a nezištne venujú zlepšeniu svojho okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí sú všímaví na ich skutky a ktorí nám poslali nominácie na ocenenie. Rovnako chceme poďakovať všetkým nominovaným za ich úsilie, vkladanú energiu a pozitívny prístup k životu, ktorým prinášajú dobro na miestach, kde sa nachádzajú.

Čo je Srdce na dlani? 

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Takouto formou ocenenia chceme vyjadriť úctu a poďakovanie ľuďom, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí. Oceňovanie Srdce na dlani sa koná v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, pod záštitou pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

 

 

 

späť na zoznam