Novinky

Akreditovaný kurz - Manažment dobrovoľníkov

 

Termín konania: 13. až 16. október 2020

Miesto konania: Trstená

Cena: 80 €/os. (60 €/os. pre členov PDCO)

Cena zahŕňa základné režijné náklady.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 2. októbra. 

Prihláste sa na tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zistite viac o tom, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.

Akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov.

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít.

Témy, ktorým sa na tréningu venujeme:

 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii 

Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia. Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. 32-hodinový akreditovaný tréning, rozdelený do 4 dní, prispôsobujeme skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok.

Súčasťou záverečnej skúšky je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý budete mať príležitosť pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

V prípade ďalších otázok kontakujte: Dominika Hradiská, hradiska@dobrovolnickecentra.sk, 0907 125 177

Zdroj informácií: https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/manazment-dobrovolnikov

 

Uskutočnený kurz:

Akreditovaný kurz Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa kvôli aktuálnej situácií a opatreniam spojeným s vírusom COVID-19 konal v online verzii. Po tom, ako sa kurz prispôsobil pre online semináre, následne účastníci absolvovali 8 štvorhodinových seminárov. Online semináru sa počas mesiacov november a december zúčastnilo 20 účastníkov.

Dátum online stretnutí:

10.11. utorok 13:00 - 16:30
12.11. štvrtok 13:00 - 16:30
18.11. streda 16:00 - 19:30
24.11. utorok 13:00 - 16:30
26.11. štvrtok 13:00 - 16:30
02.12. streda 16:00 - 19:30
08.12. utorok 13:00 - 16:30
10.12. štvrtok 13:00 - 16:30 

Podrobné informácie o priebehu online kurzu nájdete na: https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/297-novy-online-trening-manazmentu-dobrovolnikov

 

 

Tréning bol realizovaný v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. 

 

   

späť na zoznam