Novinky

Čo priniesol Týždeň dobrovoľníctva v regiónoch Turiec a Rajec ?

OZ Arcus / Nové šaty pre lavičky

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do našich aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Osobitné poďakovanie patrí žiakom Gymnázia v Rajci na Javorovej ulici a pani riaditeľke RNDr. Henriete Melišovej.

  

Parlament mladých Martin / Uprac Martin

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021, sa Parlament mladých Martin spolu s dobrovoľníkmi rozhodol vyčistiť životné prostredie v Martine. Zamerali sa na mestskú časť - Priekopa, kde sa nachádza množstvo zbytočného odpadu. Skupinka mladých ľudí spoločne vyzbierala viac ako 15 vriec odpadu a verí, ľudia budú na poriadok vo svojom okolí viac dbať.

 

SOŠD Martin - Priekopa / Krajšie prostredie v škole

Rozhodli sme sa trochu skrášliť náš školský dvor, vybudovať oddychovú časť, kde by sme si mohli oddýchnuť my, žiaci ale aj návštevníci našej školy. Dnes sme urobili zatiaľ len skalku, do ktorej sme zasadili aj skalničky a kvety, a vedľa budovy sme zasadili magnoliu a zlatý dážď. Oslovila som nášho bývalého žiaka, priviezol nám 10 pneumatik, boli sme kúpiť farbu a toto je výsledok dnešného dňa. Pekné, že? Ešte zajtra dáme pneumatikám druhý náter a môžeme sadiť. Rozmiestnili sme zopár pneumatík a do niektorých sme posadili kvety. Prišla nás pozrieť aj pani zástupkyňa, nedalo jej a pridala sa ku nám. Zajtra pokračujeme, ak nám to počasie dovolí. Chcem sa Vám poďakovať za to, čo robíte. Chcela by som, aby sa dobrovoľníctvo zabývalo aj na našej škole.

 

 

späť na zoznam