Novinky

Čo sa dialo počas Týždňa dobrovoľníctva 2021 v Žiline

Univerzita tretieho veku pri ÚCV UNIZA / Čaj o 10:30

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa na pôde Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) konalo pracovné motivačné stretnutie dobrovoľníkov – študentov U3V UNIZA pod názvom: Čaj o 10:30. Na stretnutí boli zástupcami jednotlivých organizácii predstavené plánované dobrovoľnícke aktivity z prostredia U3V UNIZA, Žilinského dobrovoľníckeho centra a Žilinského samosprávneho kraja. Prítomní dlhoroční dobrovoľníci vo vzdelávaní na U3V UNIZA, ale tiež noví záujemcovia zapísali do pripraveného dotazníka, svoj konkrétny záujem participovať na vybraných aktivitách. Nielen na pôde U3V UNIZA, ale aj v rámci Roku dobrovoľníctva ŽSK, ktorý prepája a sieťuje jednotlivé dobrovoľnícke organizácie kraja. Hlavným posolstvom stretnutia je zámer podporiť a zviditeľniť dobrovoľnícku prácu seniorov a viac ju zakomponovať do dobrovoľníckych aktivít verejnosti. Na základe príkladov dobrej praxe zmeniť jednosmerné povedomie spoločnosti o tom, že pomoc má smerovať iba a výlučne k seniorom na skutočnosť, že aj seniori môžu ponúknuť svoj čas, skúsenosť života a svoj nezastupiteľný potenciál v rôznych oblastiach života spoločnosti: najmä v rámci svojej komunity (seniori – seniorom) a tiež pri medzigeneračnom búraní predsudkov (seniori – deťom/mládeži).

 

CSS HARMÓNIA / Prechádzka so seniormi

Dve naše klientky si v sprievode dobrovoľníčok vyšli na prechádzku do mesta, príjemne sa porozprávali a pochutili si na zmrzline. Všetkým zúčastneným sa stretnutie veľmi páčilo a sľúbili si, že sa v budúcnosti ešte isto stretnú. Seniori sú ťažko mobilní, pri pohybe používajú invalidný vozík, samostatne sa nedokážu dostať tam, kam potrebujú. Potrebujú preto sprievod človeka, ktorý im pri presune pomôže, bude ovládať invalidný vozík a bude im robiť príjemnú spoločnosť.

 

DSS Synnómia / Jednoduché činnosti v areáli, v záhrade alebo športové aktivity s klientami

Dobrovoľníci nám pomáhali s úpravou záhrady. Hrabali lístie a pomáhali taktiež pri štiepaní a drvení konárov. Spoločne sme otvorili tému dobrovoľníctvo a možnosti dobrovoľníctva v Žilinskom kraji.

 

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku / Čistenie životného prostredia

Dňa 20. 09. 2021 sa naša škola SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 12 v Žiline, zúčastnila v rámci Týždňa dobrovoľníctva dobrovoľníckej aktivity v parku Frambor v Žiline, kde sme areál parku čistili od kameňov, konárov, odpadu.

 

Rozvojová agentúra ŽSK / Kreatívne popoludnie v Nadácii ŽSK

Kreatívne popoludnie v rámci Týždňa dobrovoľníctva prebehlo v Nadácii ŽSK už po druhý krát. Tentokrát sa pod vedením lektorky Lenky Vavrečanovej vyrábali darčekové mydielka, sady gumičiek do vlasov a kľúčenky makrame. Podujatia sa zúčastnilo 6 dobrovoľníčiek. Vyrobené predmety bude Nadácia ŽSK predávať a zisk použije na pomoc rodinám v núdzi v Žilinskom kraji.

 

 

 

späť na zoznam