Novinky

Čo všetko priniesol Týždeň dobrovoľníctva v Žilinskom kraji a na Slovensku?

Týždeň dobrovoľníctva 2020 v číslach

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa skončila. Takmer dve stovky organizácií aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Výsledkom je, že 2778 dobrovoľníkov odpracovalo 7606,5 dobrovoľníckych hodín, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce znamená, že ľudia venovali Slovensku 34 000€ *.

Aj v Žilinskom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva uskutočnil takmer v zaužívanej podobe, aj keď bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín. V Žilinskom kraji spolu 307 dobrovoľníkov venovalo 1431 hodín svojho času v rámci 37 dobrovoľníckych ponúk. Ďalších 206 dobrovoľníkov bolo v kraji zapojených do podujatia Naše Mesto.

 

Z dôvodu pandémie sa v Žilinskom kraji zrušilo takmer 10 ďalších dobrovoľníckych aktivít. Jednalo sa najmä o tie aktivity, počas ktorých by došlo ku kontaktu s rizikovými skupinami, prípadne by aktivita bola riziková pre dobrovoľníkov. A teda zrušili sme niekoľko aktivít v centrách sociálnych služieb, doučovanie pre deti v komunitnom centre či úpravu okolia nemocnice. Napriek tomu nás veľmi teší veľký záujem zo strany organizácií a dobrovoľníkov o rozširovanie povedomia o dobrovoľníctve.

Izba Samizdatu, klientky CSS ako dobrovoľníčky, ktoré upravili park, “obrie hry” na sídliskách, úprava židovského cintorína, celé rodiny zapojené do zberu odpadkov a mnoho ďalšieho… Inšpirujte sa niekoľkými vybranými dobrovoľníckymi činnosťami, ktoré sa počas Týždňa dobrovoľníctva udiali v našom kraji.

 

 

Klientky CSS sa zapojili ako dobrovoľníčky, nevidiaci Paľko vystúpil na Baranec. 

Komunitná nadácia Liptov - KNL - každoročne štartuje s dobrovoľníkmi Týždeň dobrovoľníctva v horách, spoločne s ich nevidiacim priateľom Paľkom. Ďalej sa dievčatá z Domu sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku počas Týždňa dobrovoľníctva rozhodli vyčistiť historickú lipovú alej a sady M.R.Štefánika. Išlo o hrabličkovanie lístia a vyčistenie kanálov. Dobrovoľníci v rovnakej obci vytvorili aj paletové sedenie. V obci Jakubovany vyčistili priestory Kultúrneho domu v Jakubovanoch, aby mohli slúžiť pre činnosti mladých a vo Vlachoch premaľovali grafity na rozprávkové ilustrácie.

Občianske združenie Arcus sa zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva s aktivitou pre verejnosť - “Natieranie plotov”. Počas niekoľkých dní dobrovoľníci okrem natierania plota skrášlili aj upravili okolie centra. Slnečné počasie a nadšenie nových dobrovoľníkov iba prispeli ku dobrej atmosfére počas celej dobrovoľníckej aktivity.

 

Kultúrne centrum Stanica Žilina - Záriečie má upravenú terasu a záhradu.

Mladí dobrovoľníci z okolia Žiliny, pod vedením OZ Truc Sphérique spoločne skrášlili okolie za vlakovým a kultúrnym strediskom Stanica Žilina-Záriečie. Vysadením kríkov a stromčekov zmenili tento priestor na príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov tohto kultúrneho strediska.

 

Vyzbierali takmer 50 vriec odpadkov okolo rieky. Sprejovali na sídlisku a má to skvelý výsledok. 

Mládežnícka organizácia Sytev sa každoročne zapája do Týždňa dobrovoľníctva a svojimi aktivitami prispievajú k lepšiemu prostrediu. V rámci aktivity “Farebné sídliská” sa im podarilo namaľovať nadrozmerné "Človeče nehnevaj sa" uprostred sídliska v Kysuckom novom meste. Zároveň sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva zapojilo niekoľko skupiniek mladých ľudí aj do zbierky “Šanca mladým”. Svojou aktivitou tiež prispeli ku čistejšej prírode, konkrétne s dobrovoľníkmi vyčistili nábrežie rieky Kysuca.

V Kysuckom Novom Meste sa dobrovoľníci zapojili aj do chodu Centra sociálnych služieb Fantázia a s klientmi centra strávili časť dňa - spoločne vyrábali sviečky, prešli sa po meste a rozhovormi ich priviedli na iné myšlienky.

 

Doborvoľníčili aj pracovníci VÚC, na čele s pani župankou Erikou Jurinovou.

Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojila s niekoľkými aktivitami. Spomenieme niekoľko konkrétnych dobrovoľníckych aktivít. So skupinou dobrovoľníkov vyčistili okolie Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Dobrovoľníci v mestskej knižnici v Čadci upratali archív knižnice, roztriedili hračky v detskom kútiku, pripravili vyradené knihy do zberu a upravili okolie knižnice. Do dobrovoľníctva sa zapojila aj pani županka Erika Jurinová, spolu s kolegami z Úradu ŽSK. Spoločne upravili vonkajší priestor a kaplnku CSS TAU v Turí. Priamo v Nadácií ŽSK ochotné dobrovoľníčky z Úradu ŽSK, Oravy a Liptova vyrábali výrobky na Vianočné trhy, z ktorých výťažok pôjde na podporu rodín v núdzi.

 

Študenti Univerzity tretieho veku v Žiline majú záujem o dobrovoľníctvo. Židovský cintorín v Trstenej sa začal upravovať.  

OZ V.I.A.C. rovnako pripravilo niekoľko aktivít, ktorými podporilo Týždeň dobrovoľníctva aj tento rok. Dobrovoľníci pomáhali pri rozvoze potravín rodinám, upravili Židovský cintorín v Trstenej, dozvedeli sa viac o dobrovoľníckych programoch - Doučovanie cez web, či Vaše ruky, naše krídla, počas náborov dobrovoľníkov, ktoré sa v rámci týždňa dobrovoľníctva konali. Komunitné centrum v Námestove, ktoré je súčasťou OZ V.I.A.C., zorganizovalo aktivitu, v rámci ktorej vyčistili les neďaleko Oravskej priehrady. Do tejto aktivity sa zapojili aj celé rodiny a tak slnečnú sobotu využili na upratanie svojho mesta a vzájomné spoznanie sa.

 

Necenzúrované papiere zo socialistického režimu zhromaždili a vytvárajú pamätnú izbu. 

V oravskej dedine Novoť vďaka iniciatíve z farnosti a dobrovoľníkom, vznikla nová pamätná izba samizdatu. Samizdat je tajné vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie kníh a periodík, ktoré boli zakázané resp. nemohli vychádzať oficiálne. V spomínanej dedine sa v minulosti tvorili takéto výtlačky, a teda obyvatelia sa rozhodli vytvoriť pamätnú izbu, v ktorej ich všetky zhromaždia.

 

Ďakujeme všetkým organizáciám a dobrovoľníkom:
 “Všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva chceme úprimne poďakovať. Za to, že vám nie je ľahostajné, ako vyzerá naše prostredie, že ste ochotní konať namiesto stažovania sa. Vyzbierali sa desiatky vriec odpadkov, vyčistili sa pamätné miesta, vymaľovali verejné priestory, upravili sa záhrady a okolie mládežníckych centier, a mnoho ďalšieho. Vďaka vám máme naozaj dôkaz pre celé Slovensko, že dobré skutky sa dejú a že sú stále ľudia, ktorým záleží na svojom okolí a sú ochotní nezištne venovať svoj čas a energiu pre dobro komunity. Dobrovoľník nemá viac času, ale má srdce ochotné pomáhať a prinášať pozitívnu zmenu. A preto vám prajeme, aby vaša chuť pomáhať, prinášala svoje dobré ovocie tam, kde pôsobíte, “ Michaela Ondríková, koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra.

 

Dobro sa dá a môže šíriť v každom čase. My sme radi, že v Žilinskom kraji dobrovoľníctvo a dobré skutky majú svoje miesto.

 

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2019 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

späť na zoznam