Novinky

Dni dobročinnosti ako súčasť vzdelávania mladých na strednej škole

V Žilinskom dobrovoľníckom centre nás milo prekvapil telefonát študentky Bilingválneho Gymnázia C.S. Lewisa z Bratislavy, v ktorom nás požiadala o pomoc pri zorganizovaní dní dobročinností pre ich triedu.

Dni dobročinnosti fungujú na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa z Bratislavy ako aktivita, ktorá stojí na iniciatíve študentov tretieho ročníka.

Spolu so skupinou 23 tretiakov sme dni 2.-4.5.2022 strávili na rôznych miestach, kde si vyskúšali manuálnu pomoc okolo komunitných centier, ale aj voľnočasové aktivity s ľuďmi z Centra sociálnych služieb či čistenie nábreží Oravskej priehrady od naplavených odpadkov. Počas troch dní boli študenti rozdelení na menšie skupiny a spoločne pomohli na deviatich rôznych dobrovoľníckych aktivitách v Námestove, v Trstenej a okolí.

Napríklad triedili oblečenie v humanitárom sklade určenom pre ľudí z Ukrajiny, pomohli roztriediť a evidovať materiál, ktorý používajú pre pomoc v komunitnom centre, strávili poobedie s klientami Centra sociálnych služieb, pomohli upraviť záhradky Oravského centra mládeže, pomohli pri budovaní komunitnej záhrady, …

Ďakujeme za konkrétnu pomoc, ich čas, energiu a pozitívny prístup k úlohám. Inšpiratívny prístup a podpora dobrovoľníctva na tejto škole bola pre nás samých veľkým povzbudením.

Koncoročný výlet či teambuilding pre triedu môže mať aj hlbší či konkrétnejší zmysel - nezištná pomoc ľuďom či organizáciám alebo inak celkom iné spoločné zážitky a stretnutia, ktoré posilňujú kolektív a zároveň sú silnými podnetami pre forovanie života študenta aj ako jednotlivca.

Túto službu pre mladých sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam