Novinky

Dobré skutky sa dejú a VY budete toho súčasťou

Už po ôsmykrát bude na Slovensku, teda aj v našom Žilinskom kraji prebiehať

Týždeň dobrovoľníctva v dňoch 16. – 22. septembra 2020.

Počas tohto týždňa budete môcť pripraviť, alebo si vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých môžete nezištne pomôcť k dobru. Prihlasovanie pre organizácie je už spustené. Tak neváhajte a prihláste svoju organizáciu už teraz na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk do 30.8.2020.

Prihlasovanie na aktivity pre dobrovoľníkov s aktuálnym programom bude spustené 1.9.2020 na stránke https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/

 

Informácie pre organizácie:

Svoje aktivity do Týždňa dobrovoľníctva môžete registrovať, ak ste:

• mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia a podobne,

• verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),

• neformálna skupina občanov.

Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva a získate:

- nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie, ktorí vám nezištne pomôžu,

- potencionálnych sponzorov,

- zviditeľnenie seba a dobrovoľníctva v našom kraji.

Čo môžete pripraviť pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:

1) Pripravte vo vašom okolí, komunite či organizácii jednu alebo aj viac dobrovoľníckych aktivít a pozvite dobrovoľníkov, aby spolu s vami pomohli veci zlepšiť, či stráviť deň s vašimi klientmi.

2) Alebo usporiadajte Deň otvorených dverí a pre potencionálnych dobrovoľníkov pripravte prezentáciu vašej organizácie/neformálnej skupiny, kde sa môžete predstaviť a zároveň zviditeľniť.

3) Prípadne zorganizujte diskusiu, besedu, workshop pre mladých či starších dobrovoľníkov, ale aj pre verejnosť, o tom, ako vo svojom okolí pomáhate zlepšovať život ľudí.

Čo Vám ponúka ŽDC:

• Jednotné online vizuály na prilákanie pozornosti verejnosti k aktivite, ktorú počas Týždňa dobrovoľníctva 2020 pripravíte.

• Informovanie o vašich aktivitách na spoločnej stránke kampane http://www.tyzdendobrovolnictva.sk na našom Facebooku a Instagrame.

Pomoc koordinátorky ŽDC, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou týkajúcou sa vašej aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva 2020.

Zabezpečenie medializácie Týždňa dobrovoľníctva 2020 v médiách.

Fotodokumentáciu z vašich aktivít.

Vaše povinnosti v rámci participácie k Týždňu dobrovoľníctva

Registrácia vašich aktivít je možná najneskôr do 30. augusta 2020.

Propagácia Týždňa dobrovoľníctva 2020 a svojich aktivít vo vašom okolí počas celého trvania kampane – na vašej webovej stránke a sociálnych sieťach, s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia aj ľudí z vášho okolia.

Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov/iek, schopných efektívne koordinovať aktivitu, ktorú pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pripravíte.

• Zabezpečenie drobného občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vody na pitie), bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.

Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania do prezenčnej listiny.

• Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva 2020 informovanie koordinátorky, najneskôr do 22. septembra 2020 do 20.00 hod o priebehu Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie a zaslanie scanu prezenčnej listiny.

• Vždy večer po ukončení aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva informujte našu koordinátorku SMS-kou na číslo 0903 262 166 o počte zapojených dobrovoľníkov. Po skončení TD nám do emailu (najneskôr do nedele 22.09.2020 do 20.00 hod.) opíšte priebeh Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie. Tiež nám zašlite kópie alebo scany prezenčných listín a vyberte 2 fotografie, ktoré najlepšie ilustrujú vašu dobrovoľnícku aktivitu (tiež do 22.09.2020) na email dobrovolnictvo@ozviac.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Koordinátorka ŽDC: Michaela Ondríková

email: dobrovolnictvo@ozviac.sk

tel.: 0903 262 166

 

 

späť na zoznam