Novinky

Dobrovoľníci opäť pomáhali

Skupinka mladých, odvážnych ľudí z Oravy a (ne)ďalekého okolia sa rozhodla stráviť sobotu trochu iným spôsobom. Prostredníctvom dobrovoľníckeho portálu Zmeňme.to prijalo ponuku pomáhať 9 mladých dobrovoľníkov. Výjazd iniciovalo Žilinské dobrovoľnícke centrum.
Ich ruky, uši a srdcia sa ponúkli byť nápomocnými v krízovom stredisku pre dievčatá, ženy, matky s deťmi, ktoré v živote museli čeliť mnohým ťažkostiam. Spoločne sme pomáhali pri upratovaní letnej chatky, strávili sme čas so ženami, ktoré v zariadení žijú a naše stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu. "Čas strávený v zariadení bol pre nás neskutočne vzácny. Odchádzali sme naplnení vďačnosťou a prijatím."

Katarína Janceková
organizátorka

späť na zoznam