Novinky

Dobrovoľníctvo hýbe miliónmi kresťanov v Európe

Tesne pred začiatkom Týždňa dobrovoľníctva na Slovensku sa v Poľsku konalo plenárne zasadanie európskych biskupov, kde sa v rámci programu biskupi poďakovali miliónom dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú.

„Dobrovoľníctvo hýbe miliónmi kresťanov v Európe a ukazuje sa ako pozoruhodný a prenikavý fenomén, schopný zachytiť vďaka svojmu jedinečnému charitatívnemu dynamizmu mnohých chudobných a marginalizovaných, ktorí sa nachádzajú v našich bohatých spoločnostiach. [...]

Kresťanom zapojeným do dobrovoľníctva – od toho organizovaného až po spontánne, od štruktúrovaného až po viac príležitostné – chceme prejaviť svoju blízkosť, povzbudenie a podporu, svoju vďačnosť.“
A s týmto pocitom vďačnosti za prácu dobrovoľníkov, ktorí denne svedčia o kresťanskej láske, obsiahnutom v Záverečnom posolstve z plenárneho zasadanie, predsedovia biskupských konferencií Európy zakončili svoje tohoročné stretnutie.

Plenárne zasadanie sa konalo tento raz v Poznani, v dňoch 13.–16. septembra, na pozvanie J. E. Mons. Stanisława Gądeckeho, arcibiskupa Poznane, predsedu Poľskej biskupskej konferencie a podpredsedu CCEE.

Celý článok nájdete tu

 

 

späť na zoznam