Novinky

Dobrovoľníctvo na Slovensku. Časť II. Cesta pokračuje

 data-htmlarea-file-uid=

Cesta pokračuje. Dobrovoľníci pokračujú vo svojich dobrodružstvách a povinnostiach. "Čerstvejší" dobrovoľníci, ktorí prišli na samom konci augusta, sa práve dostali do rutiny, ktorá je všetko, len nie všedná — na nudu sa nikto nemôže sťažovať.

Evelína má možnosť tráviť väčšinu času s deťmi, čo je niekedy veľmi náročné kvôli jazykovej bariére, a niekedy veľmi zábavné a zaujímavé.

Jedného dňa, keď bolo vonku naozaj pekné počasie, sa Evelína zúčastnila na športovom zápase v miestnej škole.

Beh, tímové súťaže a hry, ktoré si deti samy vymysleli, sa postarali o skvelý deň plný farebného jesenného lístia.

 data-htmlarea-file-uid=

Nuno sa tentoraz so žiakmi naučil uvedomovať si svoje silné a slabé stránky. Sám považujel test "16 osobností" za veľmi užitočný a páči sa mu, preto ho absolvoval a diskutoval o ňom so žiakmi.

 data-htmlarea-file-uid=

Náš Portugalec stále rád chodí do školy, pracuje s mladými ľuďmi — učí ich pracovať v skupinách, diskutovať a premýšľať. Zdá sa, že ho to nielen baví, ale že to robí dobre, pretože žiaci sa tešia na štvrtok, keď bude Nuno opäť učiteľom.

 data-htmlarea-file-uid=

V domove dôchodcov Elizabete fascinuje jeden z mužov, ktorý je výborným vedúcim malej skupiny. Dosť sa naučila o tom, ako najlepšie viesť malú skupinu, ako všetkých zapojiť a vytvoriť dobrú atmosféru, takže často vidí, ako zle vedúci zapája ostatných členov a berie si väčšinu času pre seba. Ale tento pán, keď sa všetci spoločne modlia ruženec, zveruje každú časť modlitby inému modlitebníkovi, bez ohľadu na to, ako jasne alebo slabo vie hovoriť. Pretože Pán počuje všetky modlitby, však?

 data-htmlarea-file-uid=

Na jednej z poličiek ležalo už nejaký čas nehraté ludo, ktoré Elizabete s pánom Milanom opäť uviedli do pohybu tým, že si zahrali niekoľko kôl.

V jeden z víkendov sa dobrovoľníci vybrali na túru k vodopádu Malej Fatry s niekoľkými miestnymi obyvateľmi, ktorých spoznali v komunitnom centre a inde.

 data-htmlarea-file-uid=

Túra nebola ani príliš dlhá, ani príliš strmá, ale takmer celý čas pršalo. To však vôbec nebolo prekážkou na to, aby si užili dobrú spoločnosť a skvelú prírodu Slovenska. Napriek dažďu, pokusom spadnúť/nespadnúť do rieky bol vodopád hodnotným cieľom prechádzky proti prúdu. Okrem toho, chôdza proti prúdu nás vždy prinúti trochu sa zamyslieť nad tým, kadiaľ a ako ideme životom.

 data-htmlarea-file-uid=

 data-htmlarea-file-uid=

Narodeniny sú tiež dosť významným medzníkom na ceste životom. V deň, keď Viktória dovŕšila 23 rokov, pozerala z okna na treťom poschodí na Valtersa, Nuna a Elizabete, ktorí so šiškou so sviečkou uprostred a trochou zelene volali na celú dedinu: "Viktorija!" "Sme radi, že ťa Boh stvoril! Všetko najlepšie k narodeninám!" Je to také super, že sa ľudia o seba navzájom tak starajú a robia si radosť — najmä v cudzej krajine.

 data-htmlarea-file-uid=

späť na zoznam