Novinky

Dobrovoľníctvo počas pandémie prinieslo mnoho dobrých skutkov

Jar 2020 so sebou priniesla mnoho zmien. Z každej strany sa na nás začali valiť správy o šíriacom sa koronavíruse. Bežné veci ako návštevy príbuzných, či kávička v reštaurácii sa stali nemožnými. Tým, ktorým to pracovné podmienky umožňovali, začali pracovať z domu. Boli aj takí, ktorí museli pracovať v prvých líniách a riskovali svoje životy každý deň, najmä zdravotníci, hasiči a policajti. Niektorí toto obdobie využili na vlastné obohatenie sa, iní zas rozbehli rôzne iniciatívy a ďalší slúžili tam, kde to bolo naozaj potrebné.

Aj v našom Žilinskom kraji sme nemali núdzu o ľudí ochotných pomáhať. Ich úsilie vám chceme priblížiť krátkym prierezom toho, ako nás spolupatričnosť a solidarita spájala v naozaj ťažkých, nezvyčajných časoch.

Dobrovoľníci pre Žilinský samosprávny kraj

Žilinské dobrovoľnícke centrum v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Rozvojovou agentúrou ŽSK spustili spoločnú kampaň na pomoc tým, ktorí to v tomto období najviac potrebovali. Do kampane sa zapojilo neuveriteľných 540 dobrovoľníkov. Pomáhali v najrôznejších činnostiach, či už to boli domovy alebo centrá sociálnych služieb, v podobe nákupov a rozvozu potravín, písanie listov pre klientov a telefonovanie s nimi. Študenti medicíny pomáhali v odberových jednotkách alebo pri balení a rozvoze zdravotníckych pomôcok, ale svoje uplatnenie našli aj na vrátniciach pred vstupom do nemocnice, kde merali teplotu návštevníkom zdravotného centra.

Okrem týchto skupín sa našlo aj veľa dobrovoľníkov, ktorí sa venovali vo svojom čase životnému prostrediu v podobe zberu odpadkov.

                               

                   

Šitie rúšok s V.I.A.C.

Hneď v marci sa vo veľkom začali šiť rúška po celom Slovensku. Do šitia sa zapojilo aj V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a za dva mesiace sa ušilo viac ako 2000 rúšok, ktoré sa nezištne rozdali. Tieto rúška používajú napríklad v jednotlivých obciach na Orave, v domovoch sociálnych služieb v kraji, v nadácii v Žiline a niektoré putovali aj do sociálne slabších rodín, charít a osád.

                                    

Štíty vyrobené Sytevom

Počas koronakrízy sa Sytev v spolupráci s Kysucko-Novo-Mestským mládežníckym parlamentom rozhodli pomôcť ľuďom v prvej línii a začali s výrobou ochranných štítov. Od mája začali vyrábať tieto štíty na 3D tlačiarni a za ten čas sa ich vyrobilo už viac ako 100 kusov, ktoré odovzdali zdravotníckym pracovníkom a lekárom, pracovníkom domovov sociálnych služieb, dobrovoľníkom i kňazom.

 

                                     

Komunitná nadácia Liptov – Čistenie povodia Váhu Dňa 16.5.2020 sa uskutočnilo čistenie povodia Bieleho Váhu medzi Važcom a Východnou, ktoré iniciovalo OZ Tatry, OZ Lipa a Ekorota na čele s Leou Kurpasovou. Spolu s dobrovoľníkmi sa vyzbieralo a vyviezlo niekoľko ton odpadu.

 

 

                   

                   

Touto cestou ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa počas pandémie akýmkoľvek spôsobom zapojili do šírenia dobra v našom kraji. Vieme, že sa toho robilo o veľa viac ako sa nachádza v tomto článku. Ak sa chcete s nami podeliť o svoje skúsenosti napíšte nám na dobrovolnictvo@ozviac.sk. Nezabúdajte, že: "Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane trochu viac lásky a dobra." Alfred Delp

späť na zoznam