Novinky

Fundraising - ako pracovať s malými darcami.

Pripravili sme školenie, ktoré je zaujímavé pre každú neziskovú či dobrovoľnícku organizáciu. Školenia sa zúčastnilo spolu 10 zástupcov dobrovoľníckych organizácií, aby tak posilnili svoju finančnú stabilitu.

Viete, koľko je ľudí, ktorí by chceli podporiť fungovanie vášho centra či projektu či národného stretnutia? Ako si vybudovať základňu pravidelných darcov? Akákoľvek téma má potenciál nájsť dostatok darcov, len je potrebné poznať čo, komu a akým spôsobom zdieľať a ako o dar požiadať.

Práve o tomto sme hovorili počas svojdňového online školenia. Lektorom tohto školenia bol Peter Machálek, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti fundraisingu pre neziskové organizácie. Viac o ňom nájdete na: www.petrmachalek.cz .

Kurz sa uskutočnil ONLINE, v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

10.1. 2022 od 9:30 do 16:30

1.3. 2022 od 9:30 do 16:30.

Obsahom kurzu boli aj nasledovné témy:

 • Výhody a nevýhody jednotlivých fundraisingových metod
 • základní koncept negrantového fundraisingu (o co v něm jde)
 • jaká je hlavní motivace dárců darovat?
 • jak potenciální dárce vybrat a oslovit?
 • jak sepsat dobrý e-mail/dopis potenciálnímu dárci?
 • jak si stávající dárce udržet a posouvat je v tzv. dárcovské pyramidě?
 • k čemu je dobrá databáze dárců a jak má vypadat?
 • základy on-line fundraisingu a pravidla pro dobrý dárcovský web
 • jak vybrat a oslovit potenciální významné/firemní dárce?
 • jak sestavit fundraisingovou strategii a plán?
 • praktický nácvik, zpětná vazba, diskuse a sdílení zkušeností.

Účastníci hodnotili toto školenie veľmi pozitívne, najmä pre konkr=tnu skúsenosť s tvorbou oslovovacieho e-mailu, či priamej spätnej väzby. Rovnako za veľký prínos považovali zdieľanie konkrétnych príkladov a skúsenosti s tým, že úspešná fundraisingová kampań môže byť úspešná aj v menšej organizácií.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

späť na zoznam