Novinky

Memoradum o spolupráci podpísané!

DOBROVOĽNÍCTVOM K LEPŠEJ KVALITE ŽIVOTA SPOLOČNOSTI

"Dobrovoľníctvo je príležitosťou pomôcť ľuďom v tomto kraji zvýšiť kvalitu života. Aj preto sme naštartovali spoluprácu so Žilinským dobrovoľníckym centrom. Spoločne chceme vytvárať dostatok príležitostí pre dobrovoľníctvo v našich župných zariadeniach. Vychovávajme spoločnosť, ktorá si váži a ctí hodnoty a dôstojnosť ľudí," takto zneli slová pani županky Eriky Jurinovej. 

Tešíme sa, že práve počas Týždňa dobrovoľníctva sme mohli v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom podpísať Memorandum o spolupráci, čím sa pootvorili dvere novým možnostiam a príležitostiam na šírenie dobrovoľníctva v našom kraji!

Konferencia bola určená pre riaditeľov stredných škôl a zástupcov sociálnych zariadení v Žilinskom kraji. Na konferenciu prijali pozvanie vzácni hostia ako riaditeľka domova sociálnych služieb JUDr. PhDr. Adriána Adamicová, pani učiteľka Ing. Jarmila Turoňová z Gymnázia Hlinská v Žiline a Martina Gajdošíková z Klubu Detskej Nádeje.

Ako to na konferencii vyzeralo? Pozrite si v krátkom zostrihu tu.

späť na zoznam