Novinky

Národné oceňovanie dobrovoľníkov: ocenenie získali aj dobrovoľníci zo Žilinského kraja

Historicky prvýkrát sa prepojili každoročné krajské ocenenia Srdce na dlani s ocenením na národnej úrovni Dobrovoľník roka.

V decembri 2020 sa konali krajské kolá oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani v každom kraji Slovenska. Na celom Slovensku bolo na krajské ocenenie nominovaných spolu 287 dobrovoľníkov. Komisie ocenili dobrovoľníkov na kraji a zároveň posunuli spolu 60 nominácií na Národnú úroveň oceňovania dobrovoľníkov. O tých, ktorí dostali ocenenie v žilinsko kraji, si môžete prečítať tu.

Za Žilinský Kraj sme do národného kola posunuli 7 nominácií:

  • Dobrovoľníkov: Miloša Ďuratného, Moniku Tomaštíkovú a Jozefa Mihálika.
  • Skupinu dobrovoľníkov: Oravský záchranny systém.
  • Školy: Obchodná akadémia Dolný Kubín a Gymnázium Hlinská v Žiline.

Podujatie Národného oceňovania Dobrovoľník roka 2020, kde boli vyhlásení držitelia národných cien, sa uskutočnilo kvôli pandémií online 11.3.2021. Záznam slávnostného odovzdávania ocenení Dobrovoľník roka 2020 si môžete pozrieť priamo na Facebooku. 

„Veľmi ma teší, že tak ako po iné roky, aj za rok 2020 sme mali niekoľko desiatok veľmi kvalitných nominácií. Vybrať z nich víťazov nebolo jednoduché. Odborná komisia posudzovala každú zo 60 nominácií individuálne a zodpovedne. Som presvedčená, že ocenenia sú v správnych rukách,“ povedala po odovzdávaní cien Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra – CARDO, organizátora národného oceňovania Dobrovoľník roka.

 

Ocenení národnou cenou za rok 2020 boli aj dobrovoľníci zo Žilinského Kraja:

V kategórií DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ získala cenu Monika Tomaštíková.

 

  

 

Už od malička Monika túžila byť misonárkou. Monikina cesta dobrovoľníctva začala u saleziánov Don Bosca v Námestove stretnutiami a organizovaním akcií a táborov. Veľká skúsenosť s dobrovoľníctvom bola Malá misia na Ukrajine, ktorej sa zúčastnila viackrát. Posledné roky dokonca ako mentorka, ktorá pripravovala mladých, ktorí sa na túto Malú misiu chystali.

Monika sa však sa aktívne zapájala aj vo svojej obci. V roku 2018 nastúpila na prípravu na ročnú misiu cez organizáciu Savio, po ktorej v decembri 2019 odcestovala na misiu do Africkej Kene. Monika tam pôsobila ako učiteľka a vychovávateľka v mládežníckom stredisku Bosco Boys v Nairobi. Podarilo sa jej urobiť niekoľko zbierok a v jednej z nich vyzbierať peniaze na kopačky a dresy pre chlapcov v stredisku Bosco Boys. Monikina sa z misií v Keni vrátila v januári 2021.

 

V kategórií DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA cenu získal Oravský záchranný systém, o. z. a v ňom viac ako 60 dobrovoľníkov.

 

 

  

 

 

Členovia Orava Rescue System počas roka zachraňujú životy, hľadajú nezvestných a pomáhajú pri ich transporte - vo vode, v lesoch, na lúkach – za nepriaznivých či priaznivých podmienok. Svoju prácu v tíme ORS vykonávajú od roku 2010 dobrovoľne, popri zamestnaní, veľakrát na úkor svojich rodín.

V čase pandémie sa rozhodli pomáhať v boji s vírusom COVID-19. Od septembra 2020, odkedy svoju činnosť zverejňujú na ich facebookovej stránke, bezplatne vydezinfikovali viac ako 100 zariadení na Orave, Liptove či Kysuciach – školy, nemocnice, inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb, kostoly a ďalšie. Pohotovo reagovali na nedostatky v jednom z najviac zamorených regiónov, na Orave, ale aj mimo neho, tam, kde potrebovali pomoc. Vo svojej službe pokračujú a pravidelne chodia dezinfikovať verejné priestory, centrá a inštitúcie.

Je to skupina ľudí, ktorá je príkladom výroku: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ Za ich pohotovosť pri zachraňovaní životov, ale aj promptné reakcie na aktuálne potreby v súvislosti s pandémiou je ocenenie tejto dobrovoľníckej skupiny naozaj oprávnené. Pre celé Slovensko tak môžu byť príkladom toho, ako aj vo voľnom čase môže ochota človeka pomôcť, spájať a v mnohých prípadoch zachrániť.

Organizátori:

Celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka 2020 organizovalo CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. Viac informácií o národnom oceňovaní a príbehy všetkých ocenených nájdete na oficiálnej stránke Srdce na dlani: https://www.srdcenadlani.sk/narodne-ocenovanie .

 

 

 

späť na zoznam