Novinky

“Netvolunteering” — spoločný dobrovoľnícky víkend v OCM s cieľom inšpirovať, učiť sa a podporovať

Spoločne sa inšpirovať, spoznávať a podporovať — to bol cieľ podujatia “Netvolunteering”, ktoré sa uskutočnilo 14. až 15. októbra v Oravskom centre mládeže (OCM) v Ústí nad Priehradou.

Po tom, čo Elizabeth a Nuno — hlavní organizátori — strávili polovicu piatka riešením “posledných detailov”, zostavovaním infografiky a programu, boli všetci šťastní a pripravení privítať dobrovoľníkov z piatich organizácií z rôznych regiónov Slovenska, ktorí napriek nepredvídateľným slovenským vlakom pomaly prichádzali na Ústie.

Na začiatku si všetci spoločne urobili popcorn pod vedením Viktórie alebo sa zahrali ice-breaker, aby prelomili ľady, ktoré vždy akosi oddeľujú cudzích ľuďí.

Potom si každý pripravil krátku prezentáciu o svojich organizáciách, aby všetci vedeli, čo kto robí vo svojom každodennom dobrovoľníckom živote. Každý sa tiež podelil o výzvy, ktorým čelí, a dospeli sme k záveru, že všetci majú jednu veľkú spoločnú výzvu — jazyk! Všetci sa však krok za krokom učia po slovensky a miestne deti a mladých ľudí sprostredkúvajú trochu angličtiny (alebo francúzštiny).

 data-htmlarea-file-uid=

V sobotu po osviežujúcich raňajkách sa všetci spoločne vydali na LARP dobrodružstvo. LARP je skratka pre "Live action role play" (hranie rolí naživo). V hre každý účastník dostane úlohu, ktorú má hrať, a musí v nej zotrvať, kým sa rozhodne v ťažkej situácii, do ktorej sú všetci "hodení". Tentoraz museli učitelia rozhodnúť, či je žiak, ktorý je len podozivý, vinný z krádeže školských peňazí.

Každý z nich mal vlastné postranné úmysly, ktorými sa riadil pri svojom uvažovaní a rozhodovaní.

Fáza hodnotenia bola najzaujímavejšia, pretože mnohí muselo hrať zlých učiteľov, ktorým nezáleží na budúcnosti žiaka, a to viedlo k vnútorným úvahám o každodenných motiváciách pri prijímaní veľkých i malých rozhodnutí.

 data-htmlarea-file-uid=

Téma rozhodnutí pokračovala aj popoludní. Všetci spoločne sme si pozreli “TED talk” o cieľoch a ich dosahovaní. Hlavnou myšlienkou rozhovoru bolo, že veľké ciele si vyžadujú malé, ale radikálne rozhodnutia, ktoré trochu zmenia každodennú rutinu. Po skončení rozhovoru sa účastníci rozdelili do malých skupín, aby ešte viac diskutovali o tom, čo počuli, a premýšľali o tom, ako to uplatniť v každodennom živote. Dobre vedené malé skupiny sú vo všeobecnosti absolútne účinným nástrojom na to, aby sme dospeli ku konkrétnym záverom, aby sme preskúmali pohľady rôznych ľudí na život a aby sme sa dozvedeli niečo o konkrétnej téme, ktorá ovplyvňuje každodenný život.

Keď už hovoríme o cieľoch, každý si vytvoril svoj vlastný “Bucket List” alebo zoznam prianí a cieľov pre svoj čas dobrovoľníčenia na Slovensku.

Jedným zo spoločných cieľov nás všetkých je opäť sa stretnúť a osloviť ďalších dobrovoľníkov na Slovensku, aby tieto "Netvolunteering" stretnutia boli pravidelné, zmysluplné a v dobrom ovplyvnili dobrovoľnícku činnosť každého z nás.

Dlhý večer s dobrými rozhovormi pri večeri a potom pri stolových hrách upevnil vzťahy, ktoré sme si postupne vybudovali, takže je veľmi pravdepodobné, že sa ešte uvidíme!

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam