Novinky

Ocenení dobrovoľníci - SRDCE NA DLANI 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa vo štvrtok 7. decembra konalo slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja Srdce na dlani 2017, ktoré prebiehalo v Palace Hoteli Polom**** v Žiline. Oceňovali sme v 7 kategóriách a udelili sme 8 ocenení. Tu je prehľad všetkých ocenených, ktorí boli vybraní zo 42 nominácií:

Mladé srdce: Ada Horváthová - za horlivosti a stálosť v službe deťom s ťažkým životným pozadím v táboroch MiniBodka, kde 16-ročná Ada varí už od svojich 13 rokov

Pravé srdce: Tomáš Gulán - za službu prostredníctvom sociálnych projektov zameraných na rómske deti a za motivovanie ďalších k tejto službe

Srdce seniora: Pavol Cienik - za príklad slúžiť ako dlhoročný vedúci a choreograf folklórnych súborov a v službe stále pokračovať aj vo veku 73 rokov

Verné srdce: Petra Piršelová - za dlhodobý prínos svojou službou v OZ Matka a Dieťa Turca a inšpirovanie ďalších do služby pre podporu rodín

Projekt so srdcom (dobrovoľníka): Projekt Dom prijatia pre rodiny - Rodinkovo - za projekt, ktorý svojimi aktivitami podporuje manželstvo a rodinu a poskytuje pomoc aj v krízových situáciách

Srdce na správnom mieste: Ekoray - Peter a Anna Bolekoví - za finančnú a morálnu podporu dobrovoľníckych aktivít a pomoc sociálne slabším vrámci skupín a organizácií

V kategórii So srdcom na dlani sme udelili špeciálne ocenenie dvom nominovaným - 1. Horská služba Malá Fatra o. z. - špeciálne ocenenie za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť, za pripravenosť a nasadenie v každej situácii a v každom čase pri záchrane životov. 2. Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste -> špeciálne ocenenie za výnimočný čin a pohotovú reakciu skupiny študentov zapojených do darcovstva krvi pre Terezku Špilákovú

Slávnostný večer oceňovania dobrovoľníkov bol sprevádzaný živou hudbou v podaní trojčlenného zoskupenia zo Spišskej Belej, ktoré svojimi hodobnými vstupmi prislelo k príjemnej atmosfére počas celého večera odovzdávania ocenení Srdce na dlani 2017. Oceňovanie dobrovoľníkov si nezúčastnení mohli pozrieť aj prostredníctvom živého vstupu, ktorý je možné nájsť na Facebooku Žilinského dobrovoľníckeho centra a pozrieť sa ako tento slávnostný večer vyzeral.

Sme vďační všetkým nominovaným za ich nezištnú službu pre dobro nášho kraja a veríme, že aj prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani poukážeme na dôležitosť dobrovoľníctva a jeho aktivít medzi ľuďmi v rôznych odvetviach. Týmto oceňovaním chceme vzdať úctu službe dobrovoľníkov v Žilinskom kraji a ukázať, že ich služba nezostáva nepovšimnutá, ale práve naopak a je veľmi potrebná pre formovanie našej spoločnosti.
Možno aj pre vás sú príklady týchto dobrovoľníkov inšpiráciou, aby sme tak spoločne pomáhali vo svojom okolí, každý podľa vlastných možností a schopností.

späť na zoznam