Novinky

Online hry s mladými z Centra pre deti a rodinu v Ružomberku

Po jednom z dobrovoľníckych výjazdov do centra pre deti a rodinu v Ružomberku, a situácii, v ktorej boli obmedzené možnosti pohybu a stretávania sa, vznikol nápad, ako budovať vzťahy a tráviť čas aj s mladými, ktorí vyrastajú v centrách pre deti a rodinu.

Online hry s mladými ľuďmi a deťmi z Centra pre deti a rodinu v Ružomberku. Zatiaľ pilotný projekt, v ktorom tri mladé dobrovoľníčky pravidelne udržujú kontakt so skupinkou šiestich mladých dievčat a chalanov, ktorí žijú v centre pre deti a rodinu v Ružomberku.

Dnešný online svet ponúka veľa možností. Jednou z nich sú aj spoločenské online hry, ktoré bavia, cez ktoré sa jednoducho dajú budovať prirodzené vzťahy a popri ktorých sa tiež dá rozprávať na rôzne témy. Takto to funguje aj v spolupráci s jedným domom z CDR v Ružomberku. Tri dobrovoľníčky sa v rovnakom čase pripoja cez sociálnu sieť s mladými a spoločne hrajú či zhovárajú sa.

          

Spolupráca začala na základe dobrej obojstrannej skúsenosti v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Keďže mladí z tejto skúsenosti poznali dobrovoľníčky, nebolo náročné opäť nadviazať vzťah a začať sa stretávať v online prostredí. S online stretnutiami sme začali v mesiaci december. Okrem pripravovaných a dohodnutých hier cez sociálnu sieť, na týždennej báze sa skupina dobrovoľníčiek a mladých z centra pre rodinu neformálne posiela správy a prirodzene udržuje kontakt cez chatovaciu skupinu.

Veríme, že takáto pilotná skúsenosť môže priniesť niekoľko ďalších možností - pre rozšírenie skupiny dobrovoľníkov a teda aj skupiny mladých ľudí zo sociálnych zariadení. Dlhodobá spolupráca s mladými zo sociálne znevýhodneného prostredia môže priniesť oveľa väčší a pre ich životy zásadnejší dopad, ako “len” nové priateľstvá. Zároveň je to veľká príležitosť pre mladých, ktorí nie sú zo znevýhodneného prostredia, naučiť sa byť vnímaví voči iným a vidieť hodnotu a potenciál v každom človeku, bez rozdielu.

Máme ambíciu v spolupráci pokračovať a v priaznivých podmienkach vytvoriť dobrovoľnícky program s konkrétnym zámerom pre rozvoj, v tomto prípade, oboch skupín mladých ľudí.

späť na zoznam