Novinky

Poďakovanie

Bola im vyjadrená pochvala a vďaka nielen za ich profesionálny prístup v úlohe rozhodcov tohto turnaja, ale hlavne za ľudskosť a empatiu, s akou pristupovali ku všetkým prijímateľom sociálnych služieb.

 

 

 

 

späť na zoznam