Novinky

Podcasty | Dobroraňajky: Dobrovoľníctvo nepozná hranice

Máme výbornú správu: aj keď ste sa nestihli pripojiť online, môžete byť súčasťou Dobroraňajok zo série Dobrovoľníctvo nepozná hranice - vypočujte si podcast, kliknutím na obrázok alebo link.

Dobroraňajky sú inšpiratívne online stretnutia, kde sa stretnú koordinátori dobrovoľníkov, dobrovoľníci, a mnohí ďalší, ktorým na dobrovoľníctve záleží… a spoločne diskutujeme vždy na inú, aktuálnu, ktorá nás môže posunúť dopredu.

Počas série Dobroraňajok - dobrovoľníctvo nepozná hranice sme sa v priebehu roka 2022 stretávali online vždy pri inej zaujímavej téme spolu s partnermi z Čiech. 


Nižšie v článku nájdete konkrétne témy a prepojenia na podcasty, záznamy z dobroraňajok, ktoré si môžete vypočuť a inšpirovať sa tak aj vy či vaši kolegovia, reálnymi príkladmi z praxe. 

Dobroraňajky – Dobrovoľníctvo nepozná hranice sú podporené z finančného príspevku z Fondu malých projektov Interreg V-A Slovebská republika – Česká republika.

Na tomto projekte sa podieľala Sekcia pre mládež ŽSK, Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, Charita Uherský Brod a Žilinské dobrovoľnícke centrum ako spolupracujúca organizácia Sekcie pre mládež ŽSK.

 

1. Dobroraňajky – úvod do série Dobrovoľníctvo nepozná hranice

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 27.1.2022 8:30-10:00

Téma: Dobroraňajky – predstavenie organizácií

Hostia: Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, Českí partneri - Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, Charita Uherský Brod

Dobroraňajky zo série Dobrovoľníctvo nepozná hranice sme odštartovali spolu s ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami zo Žilinského kraja a tiež s pani predsedníčkou ŽSK, Erikou Jurínovou.

Čo vás čaká v podacaste z dobroraňajok?

Okrem predstavenia aktivít projektu Dobrovoľníctvo nepozná hranice zistíte, ako funguje Regionálni dobrovolnícke centrum Jihomoravského kraje a Charita Uherský brod. Tiež spoznáte činnosť ďalších takmer desiatich organizácií či združení, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu v Žilinskom kraji.

 Škála ich činností je naozaj rôzna – od dobrovoľníctva seniorov, cez zahraničné dobrovoľníctvo, prácu s mladými až po služby pre pomáhajúcich...

Sme radi, že sme prvými dobroraňajkami odštartovali úspešnú sériu, ktorá zahrnula rôzne konkrétne témy týkajúce sa konkrétnych otázok v téme dobrovoľníctva.

Podcast z januárových dobroraňajok nájdete na: open.spotify.com/episode/29DcVQAY59o7QxjH4zZJ7X 

 

2. Dobroraňajky – Firemné dobrovoľníctvo

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 17.2.2022 8:30-10:00
Téma: Firemné dobrovoľníctvo
Hostia: Nadácia KIA SK, Úrad ŽSK, Naše mesto

Zaujíma Vás firemné dobrovoľníctvo? Počas dobroraňajok s témou Firemné dobrovoľníctvo sa o svoju skúsenosť s nami podelila Nadácia KIA, ale tiež sa do diskusie a do zdieľania skúsenosti zapojili aj ďalší prítomní na online raňajkách.

Inšpirujte sa touto diskusiou aj Vy. Ako funguje dobrovoľníctvo v spoločnosti KIA? Aké benefiny vo firenom dobrovoľníctve vidia zamestnanci? O svoju skúsenosť sa podelili aj zamestnanci Úradu ŽSK, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľníckych výjazdov.

Aj vy môžete zistiť, ako funguje dlhodobé zapájanie sa a rozvoj dobrovoľníctva v spoločnosti KIA, ale  aj o to, na koho sa obrátiť pri prvotnom záujme o spoluprácu s organizáciami. 

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/4DhqudLMcRaxfiahNYx4Hw 

 

3. Dobroraňajky – Mimoriadné situácie

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 28.2.2022 8:30-10:00
Téma: Mimoriadne udalosti
Hostia: Mgr. Martin Zamazal - Národný koordinátor Charity ČR pre mimoriadne udalosti - Charita Uherský Brod

Počas prípravy na tieto online Dobroraňajky sme ani netušili, ako bude táto téma súvisieť s aktuálnou situáciou. Práve niekoľko dní pred naším online stretnutím situácia na Ukrajine zmobilizovala pracovníkov mnohých organizácií na Slovensku aj v Čechách, aby pomohli ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou.

Hosťom našich Dobroraňajok bol Martin Zamazal, Národný koordinátor Charity ČR pre mimoriadne udalosti - Charita Uherský Brod. Podelil sa s nami o významné skúsenosti z jeho dlhoročnej praxe koordinovania dobrovoľníkov pri mimoriadnych udalostiach v Čechách i v zahraničí. Podieľal sa pri humanitárnej pomoci po zemetrasení (2010) na Haiti, pomoc pri záplavách (2015) v Bosne a Hercegovine, ale aj v Čechách pri minuloročnom tornáde, či pretrvávajúcej pandémii. Tiež bol aktuálne zapojený do situácie v súvislosti s Ukrajinou.

V tomto podcaste zistíte, čo je mimoriadna udalosť a kto tam velí, či je vhodné aby dobrovoľníci pri týchto udalostiach zasahovali ale aj to, kedy to už nie je vhodné a dozviete sa o príkladoch dobrej praxe z koordinácie nášho hosťa.

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/3hTPDLOCntIf7yXePg6eTK

 

4. Dobroraňajky – Motivácia dobrovoľníkov

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 17.3.2022 8:30-10:00
Téma: Motivácia dobrovoľníkov
Hostia: Bc. Dávid Kremeník, koordinátor, Veronika Břízová (dobrovoľníčka)

Dobrovolnické centrum 67 spolu s hosťami Dávidom Kremeníkom a Veronikou Břízovou s nami zdieľaôo svoje skúsenosti s motiváciou dobrovoľníkov - Dávid z pohľadu koordinátora a Veronika z pohľadu dobrovoľníčky.

Čo je motiváciou v jednotlivých fázach dobrovoľníckej pomoci? Čo motiváciu ovplyvňuje? Aké postupy používajú v Čechách a čo im funguje?

Vypočujte si podcast a zistite viac napríklad aj o tom, prečo je dôležité získavať spätnú väzbu aj priebežne, počas programu.


Podcast si môžete vypočuť na: open.spotify.com/episode/54MixwdPgHP82wiAVx1BYV 

>

 

5. Dobroraňajky – Dobrovoľníctvo pre pomoc Ukrajine 

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 13.4.2022 8:30-10:00
Téma: Dobrovoľníctvo pre pomoc Ukrajine
Hostia: Dominika Hradiská - z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Martina Betušová - koordinátorka Ukrajinského domu v Žiline

 Hostkami diskusie boli Dominika Hradiská z Platformy dobovoľníckych centier a organizácií, kde koordinujú prepájanie dobrovoľníkov z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú Martina Betušová - koordinátorka Ukrajinského domu v Žiline.

Situácia v spojení s ukrajinou priniesla aj nové nástroje, ktoré mali za úlohu uľahčiť koordinovanie dobrovoľníkov. Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií predstavila fungovanie nového nástroja na podporu manažmentu doborvoľníkov, ktorý je prístupný na www.dobrovolnictvo.sk .

Počas online diskusie sme sa dozvedeli, ako funguje Ukrajinský dom v Žiline, ale aj to, na čo si má dať dobrovoľník pozor a ako sa pripraviť.

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/5GfXYKj8FfXvljLXrsyZqT?si=Y6c72cYOS6GDjLd5yYiX8A 

 

6. Dobroraňajky – Spiritualita v dobrovoľníctve

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 4.5.2022 8:30-10:00
Téma: Spiritualita v dobrovoľníctve
Hostia: František Bílek 

Hosťom našich Dobroraňajok bol František Bílek, pastoračný asistent v Charite Uherský Brod a tiež vedúci denného stacionáru pre seniorov.

Podelil sa s nami o svoje skúsenosti zo svojej bývalej služby nemocničného kaplána v Mestskej nemocnici Uherský Brod a tiež z poskytovania duchovnej podpory rodinám a ľuďom v núdzi. Diskutovali sme o tom, aké miesto má viera či spiritualita v dobrovoľníctve ale aj o tom, aké to prináša riziká, či už pre dobrovoľníkov alebo klientov, ktorým dobrovoľníci pomáhajú.

Ako súvisí spiritualita s dobrovoľníctvom? Kde môžeme prepájať našu spiritualitu s dobrovoľníctvom? A ako nám môže pomôcť spiritualita pri dobrovoľníctve? Môže aj poškodiť?

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/6bWEJtSJQPKmOO6JvynJ2u 

7. Dobroraňajky – dobrovoľníctvo a rodičovstvo

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 25.5.2022 8:30-10:00
Téma: Dobrovoľníctvo a rodičovstvo
Hostia: Petra Detersová, koordinátorka a dobrovoľníčka Silvia Odehnalová

V rámci organizácie HoSt funguje dobrovoľnícky program, v ktorom matky pomáhajú iným matkám. Ako prakticky vyzerá dobrovoľníctvo rodičov, nám porozprávala Petra Detersová z pohľadu koordinátorky dobrovoľníčok a Silvia Odehnalová z pohľadu dobrovoľníčky.

Petra sa s nami podela o svoje skúsenosti s koordináciou dobrovoľníčok aj o skúsenosti, ktoré nadobudla počas troch rokov ako terénna pracovníčka - psychologička, čo je skvelý spôsob ako podporovať rodiny s malými deťmi priamo v ich prirodzenom prostredí. Silvia sa s nami podelila o to, aké to je v organizácii HoSt zo strany dobrovoľníčky a aká je práca v kolektíve prakticky rovnako zameraných žien, kedy raz sa pre rodiny stáva kamarátkou, inokedy tetou, alebo niekým, kto vypočuje.

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/6FCwyzor9bBVFaVS2juC9Z 

8. Dobroraňajky – Výhody celonárodnej siete – Rozvoj Mimovládnych neziskových organizácií

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 9.6.2022 8:30-10:00
Téma: Výhody celonárodnej siete - rozvoj NNO
Hostia: Kateřina Petrášová - Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, Boba Markovič Baluchová - Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Počas Dobroraňajok sme diskutovali o rôznych formách spoluprác naprieč organizáciami. Kateřina Petrášová, riaditeľka Regionálního dobrovoľnického centra Jihomoravského kraje, ktoré neformálne sieťuje cez 60 organizácií, s nami zdieľala skúsenosti o formálnych a neformálnych sieťach neziskových organizácií.

Aké výhody má pre organizácie byť členmi sietí oficiálnych či neoficiálnych?

Zdieľanie skúseností, spolupráca ak organizácie pracujú na jednej téme, zdieľanie toho, čo by si mohli sami ponúknuť. Stretávanie sa a diskutovanie na rôzne témy, dobroraňajky – práve od Regionálního dobrovoľnického centra Jihomoravského kraje sme sa inšpirovali týmto formátom. Pracovníci konkrétnych organizácií takúto formu stretnutí berú ako inšpiráciu, ale aj podpora ich psychického zdravia.

To, či spriatelené organizácie vnímajú, že sú súčasťou siete, sa nedá jednoznačne povedať. Keďže celá spolupráca ale stojí to na motivácií ľudí, ktorí už aj tak majú dosť práce, je dobré pripravovať výstupy, záznam tak, aby takéto organizácie mali čo najmenej práce, ako Katka uviedla bližšie – pri newsletroch im uvádzajú aj tie najpodrobnejšie linky, keď majú dobroraňajky posielajú im zápisy a pod.

O svoje skúsenosti sa s nami podelila aj Boba, z organizácie AMBRELA. Ich hlavnou úlohou je advokácia, verejná informovanosť a budovanie kapacít pracovníkov organizácií. Nevýhodou pri oficiálnych organizáciach je rýchlosť či flexibilita, kým rozhodnutia prejdu rokovaniami, predsedníctvom a pod. Naopak jednou z najväčších výhod členských organizácií je postavenie voči vláde, či na európskej úrovni, oficiálna platforma organizácií má väčší mandát, väčšiu silu a postavenie, aj voči médiám.

Sme radi, že na týchto dobrorańajkách sme mohli vidieť vhľad dvoch foriem sieti organizácií.

Z technických dôvodov tento podcast nie je verejne dostupný. 

9. Dobroraňajky – Dobrovoľníctvo na fesivaloch

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 14.7.2022 8:30-10:00
Téma: Dobrovoľníctvo na fesivaloch
Hostia: Monika Gubáňová a Jaroslav Kamody

Počas letných dobroraňajok sme zvolili letnú dobrovoľnícku tému – Festivaly. Podstatnou súčasťou festivalov sú dobrovoľníci. O svoje skúsenosti z koordinovania dobrovoľníkov na festivaloch sa s nami podelila Monika Gubáňová a Jaroslav Kamody.

Monika koordinovala dobrovoľníkov na festivale Campfest a Jaroslav je zodpovedný za dobrovoľníkov v kultúrnom centre Stanica Žilina záriečie, kde sa v priebehu roka uskutočňuje až niekoľko festivalov – niekoľko dní pred Dobroraňajkymi, to bol festival Fest Anča - medzinárodný festival zameraný na animovaný film.

Počas diskusie s koordinátormi dobrovoľníkov na festivaloch dvoch rôznych druhov sme hovorili o tom, aké zručnosti potrebuje mať dobrovoľník na festivale, čo okrem koncertov a programu je veľkým benefitom pre festivalových dobrovoľníkov, ale aj to, ako funguje organizácia, komunikácia a dynamika práce s dobrovoľníkmi počas veľkokapacitného podujatia.

Kto sú dobrovoľníci na festivaloch, kde ich hľadajú a ako je možné že v mnohých prípadoch sú ochotní „platiť si za takéto dobrovoľníctvo“? Ako pracujú s motiváciou veľkej či menšej skupiny dobrovoľníkov, na čom stoja pri niekoľko tisícovom festovale a čo prináša dobrovoľníctvo na menšom komornom festivale...

Podcast si môžete vypočuť na: https://open.spotify.com/episode/7ByeTXYxDahhwqFdmF1EK5 

10. Dobroraňajky – Adaptačno-integračné aktivity pre utečencov v ruckách dobrovoľníckych organizácií

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 4.8.2022 8:30-10:00
Téma: Adaptačno-integračné aktivity pre utečencov v ruckách dobrovoľníckych organizácií
Hostia: Lenka Vonka Černá, Vlasta Faiferlíková

Hosťkami našich Dobroraňajok boli Lenka Vonka Černá, ktorá je predsedníčkou Národnej asociácie dobrovoľníctva a Vlasta Faiferlíková, riaditeľka Medzigeneračného a dobrovoľníckeho centra TOTEM. Obe dámy sú od začiatku utečeneckej krízy v centre diania, svojich dobrovoľníkov vysielali do krajských centier pomoci a je za nimi obrovský kus práce.

Rozprávali sme sa o tom, aký bol vývoj v ich práci pre pomoc v aktuálnej kríze február 2022 – júl 2022, keď vojna stále trvá, obyvatelia Ukrajiny naďalej utekajú a niektorí sa vracajú… Hovorili sme o tom, ako im fungujú panely humanitárnych akcií počas ktorých sa dohadujú, plánujú spoločnú pomoc.. Kto sú členmi panelov, ako im funguje spolupráca s hasičmi, či inými ... či sa majú pripojiť a akou formou, môžu pomôcť... Ako reálne vyzerá keď panel pre humanitárnu pomoc, ktorý je vytvorený záchrannými zložkami, ale aj neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi...

Okrem toho sme rozprávali aj o tom, či či sa im darí nachádzať dobrovoľníkov pre túto činnosť a aké aktivity prebiehali, prebiehajú a čo plánujú do budúcna. Aké adaptačno - integračné aktivity by sa ešte mohli odohrávať, čo už realizovali a čo sa osvedčilo/ neosvedčilo, aj so zdieĺanej skúseností od ich susedov z Nemecka, u ktorých prebiehala utečenecká kríza v roku 2015.

Inšpirujte sa podcastom na: https://open.spotify.com/episode/4ZsPHHCRwZsSGB524R45sD 

11. Dobroraňajky – Dobrovoľníctvo v nemocnici

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 5.9.2022 8:30-10:00
Téma: Dobrovoľníctvo v nemocnici
Hostia: Simona Honsová

Na prvých Dobroraňajkách v novom školskom roku sme sa rozprávali o dobrovoľníctve v nemocnici. S našou hosťkou Simonou Honsovou, koordinátorkou dobrovoľníkov vo Fakultnej nemocnici Ostrava, sme hovorili o tom, koľko dobrovoľníkov dochádza do nemocnice, ale aj o tom ako sa darí ich onkologickej kaviarni a ako sa osvedčila dobrovoľnícka činnosť práve v tejto kaviarni.

Ako sa môže čakáreň prerobiť na útulnú kaviareň, s akými výzvami sa stretávali na začiatkoch činnosti a mnoho ďalších inšpiratívnych podnetov, ako môže fungovať dobrovoľníctvo v nemocnici, si môžete vypočuť aj vy v našom podcaste.

Podcast nájdete online na: https://open.spotify.com/episode/0PZ1z7EiMiE0CymldSIeUe 

12. Dobroraňajky – Dobrovoľníctvo pre klímu

Dátum a čas uskutočnenia dobroraňajok online: 23.9.2022 8:30-10:00
Téma: Dobrovoľníctvo pre klímu
Hostia: Petra Paříková z Hnutia Dúha a Ján Voves z Greenpeace ČR

Hlavnými hosťami online debaty o potenciáli „zeleného“ dobrovoľníctva boli koordinátori dobrovoľníkov dvoch najsilnejších českých neziskových organizácií, ktoré pracujú na poli ochrany klímy.

Hovorili sme o tom, aké sú možnosti aktívneho zapojenia do starostlivosti o klímu, či trpia dobrovoľníci v ekologických organizáciách environmentálnym žiaľom ale aj o tom, čím tento žiaľ zaháňajú a z čoho majú radosť... Koordinátori nám predstavili aj formu digitálneho doborvoľníctva, aký dopad môže mať aj pre klimatické zmeny, ale tiež výzvy ktoré sprevádzajú lokálnych dobrovoľníkov.

Vypočujte si náš záverečný podcast zo série Dobrovoľníctvo nepozná hranice, online na: https://open.spotify.com/episode/2xQgPAPA0zdYd8XF9VKn9t 

 

Aká téma v dobrovoľníctve vás zaujala? ali by ste záujem aj o ďalšie témy? Napíšte nám na dobrovolnictvo@ozviac.sk . 

  

 

 

 

 

 

späť na zoznam