Novinky

Príklady solidárnych projektov - čo zmeníš vo svojom okolí ty?

 

Prinášame vám niektoré z príkladov projektov mladých ľudí, ktorými zlepšili svoju komunitu. Inšpirujte sa nápadmi a konkrétnymi projektami a už teraz môžete začať pracovať na vašich projektoch. Viete, čo by ste chceli vo svojom okolí zlepšiť? Do najbližšej uzávierky máte ešte niekoľko týždňov.

Skupina minimálne piatich mladých ľudí, vo veku 18 - 30 rokov môže požiadať o finančnú podporu pre svoj projekt, ktorým prinesú pozitívnu zmenu do svojej komunity.

Projekty v oblasti solidarity môžu trvať od 2 do 12 mesiacov. Na realizáciu projektu môžete získať finančnú podporu cez program Európsky zbor solidarity až do výšky 6000 Eur na jeden kalendárny rok (500 €/mesiac).

Uzávierka projektov v oblasti solidarity je do 23.2.2022, druhý termín dokedy je možné podať projekt je do 4. októbra 2022. Napíš svoj vlastný solidárny projekt aj ty so svojími priateľmi. Viac informácií zborsolidarity.eu/projekty-v-oblasti-solidarity/ .

Svetové dni v meste, Kysucké nové mesto

 

Projekt Svetové dni v meste bol nápadom mladých ľudí z Kysuckého Nového Mesta, hlavne členov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Ich cieľom bolo vytvárať voľnočasové aktivity pre širokú mládež, ale aj verejnosť naviazané na rôzne svetové dni v kalendári. Projekt bol unikátny tým, že pre mnohých mladých ľudí to bola prvá skúsenosť s plánovaním a realizáciou rôznych aktivít. Počas toho sa organizátori naučili množstvo praktických vecí, ktoré vedia využiť v ďalšom živote. Solidárne projekty sú veľmi dobrým nástrojom, ako zapojiť mladých ľudí do verejného života a získať nové zručnosti.

  

 

Na fotografiách vidíte maľbu na budove - Noro dobrovoľník, ktorá vznikla pri príležitosti dňa „GivingTuesday“ - o čom to je, aké ďalšie aktivity robili mladí pri príležitosti svetových dní mladí ľudia z Kysúc? Viac sa dočítate tu. 

Náučné chodníky pre všetkých, Kysucké nové mesto

V Kysuckom Novom Meste ešte ostaneme. Projekt “Náučné chodníky pre všetkých” bol v poradí druhý projekt Mládežníckej organizácie Sytev. Počas tohto projektu tvorcovia spolupracovali s rôznymi inými subjektami (historici, knižnica, mesto KNM, dobrovoľníci a aktivisti a mnoho ďalších). Počas projektu vytvorili 2 náučné chodníky, jeden v mestskej časti Dubie a druhý v oddychovej zóne Škorčie (Horná Skotňa). Počas tohto projektu sa organizátori naučili množstvo nových praktických zručností spojených s osádzaním stojanov a tabúľ, ale aj prácu s grafickými programami.

  

“Vďaka takýmto projektom môžeme skrášľovať okolie v našom meste a zatraktívniť naše mesto aj pre turistov a návštevníkov”, povedali organizátori projektu. Virtuálnu prehliadku chodníka si môžete pozrieť tu: virtualnyweb.sk/SYTEVchodnikDubie/ 

Viac zistíš na facebookovej stránke Sytev  alebo webe

Sivý dom, Trstená

Do Európskeho zboru solidarity sa zapojil aj 10. zbor skautov z Trstenej. Mladí skauti sa rozhodli zrekonštruovať starý „Sivý dom“, ktorý dostali do prenájmu od mesta. Po vyčistení pozemku a vnútorných priestorov, skauti hľadali financie na potrebnú rekonštrukciu. Pustili sa teda do písania solidárneho projektu cez Európsky zbor solidarity. Vynaložené úsilie pri písaní im prinieslo úspech v podobe získaných financií na opravu, za ktoré si okrem spomínanej rekonštrukcie vybudovali aj včeliu záhradku, kde vysadili kvety a bylinky pre včely. Vďaka ich úsiliu a odhodlaniu pri prekonávaní bariér dnes „Sivý dom“, kvitne, ako už dlho nekvitol.

  

Viac sa môžete dočítať aj tu.  

Chránime rieky, chránime našu budúcnosť, Zvolen

Upozorniť na problém a potrebu ochrany prírody, osobitne riek a riečnej krajiny sa rozhodla skupina mladých ľudí zastrešených Združením Slatinka. V priebehu roka 2020 pripravili v rámci projektu „Chránime rieky, chránime našu budúcnosť“ čistenia krajiny od odpadu, večer s informačnými stolíkmi o iniciatívach v oblasti životného prostredia. Vytvorili materiál o tom, aké rastliny sadiť do záhrad na podporu biodiverzity, aj video o náučnom chodníku Údolím rieky Slatina po prírodne mimoriadne cennom území pri Zvolene. Dôležitou časťou bolo aj neformálne vzdelávanie mladých ľudí v témach, ktoré si sami vybrali, napr. ako komunikovať s médiami, pripraviť tlačovú správu či verejné podujatie, ktoré zaujme.

Najviditeľnejšou akciou bol desaťdňový splav rieky Hron, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s iniciatívnou „Za živé rieky“ a mal za cieľ upozorniť na potrebu ochrany našich riek. Na jeho zahájení sa zúčastnil aj minister životného prostredia a minister pôdohospodárstva, mnohí známi ochranári a ochranárky.

Európsky zbor solidarity je príležitosťou pre mladých ľudí urobiť v prospech ostatných niečo dobré a to v oblasti, ktorá mladých zaujíma, baví a ktorú považujú za dôležitú. Či je to ochrana prírody, alebo umenie, mladí môžu založiť vlastné noviny alebo online kanál o zaujímavých veciach, rozdávať polievku bezdomovcom, vymaľovať stenu v podchode, vyrobiť nový skatepark – možnosti sú obmedzené iba ich fantáziou a záujmami. Nie sú tu žiadni dospelí, ktorí by zakazovali a prikazovali, ale ak je potrebné, sú pripravení na základe žiadosti poskytnúť rady a informácie. Dôležité je, že v Európskom zbore solidarity je aj priestor na omyly, chyby – je to priestor na učenie sa, získavanie vedomostí a zručností a formovanie postojov.

#zaziverieky, #ochrancoviariecnejkrajiny, #zdruzenieslatinka, #saveslatinka

Viac informácií o projekte nájdete tu. 

 

 

späť na zoznam