Novinky

Rok 2020 v číslach

Aký bol predošlý rok pre nás? Plný výziev, nových možností ale aj ľudskosti a ochotných rúk.

 

Počas roku 2020 sme priamo zorganizovali 14 dobrovoľníckych ponúk, z ktorých 4 sú dlhodobé dobrovoľnícke programy.

Počas jednorazových dobrovoľníckych výjazdov alebo ponúk pre dobrovoľníkov, sa viac ako 100 dobrovoľníkov zapojilo do služby, čím pomohli svojmu okoliu a skúsili si dobrovoľnícku činnosť. Upravovali prostredie okolo centier sociálnych služieb, čistili prírodu, venovali sa deťom z detských domovov alebo pomáhali s potravinami pre núdznych.

 

    

Počas roku 2020 vznikli aj dlhodobé dobrovoľnícke programy, najmä ako reakcia na pandemickú situáciu. Viac ako 70 dobrovoľníkov bolo dlhodobo zapojených do šitia rúšok, ktoré sa nezištne rozdávali, doučovania cez web alebo písania listov pre seniorov.

    

Okrem menších workshopov či info-stretnutí o dobrovoľníctve sme venovali aj týmto aktivitám:

Týždeň dobrovoľníctva - Jesenný týždeň 16. - 22. september patril Týždňu dobrovoľníctva, do ktorého sa každoročne naprieč celým Slovenskom zapájajú desiatky organizácií, stovky dobrovoľníkov a spoločne tak vykonajú tisícky dobrých skutkov. V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku za netradičných podmienok už po 12-krát uskutočnila kampaň, ktorá dala komukoľvek príležitosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť a priniesť dôkaz dobra do svojho okolia. V roku 2020 sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 2778 dobrovoľníkov a odpracovalo 7606,5 dobrovoľníckych hodín. V Žilinskom kraji polu 307 dobrovoľníkov venovalo 1431 hodín svojho času.

 

Srdce na dlani - V Žilinskom kraji pracuje bez nároku na odmenu množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rôznom veku, v mnohých organizáciách a neformálnych skupinách. Srdce na dlani je  ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. V Žilinskom kraji sme prijali 29 nominácií a udelili sme 9 ocenení Srdce na dlani, plus jedno mimoriadne ocenenie. 
Viac o priebehu oceňovania sa dozviete tu. 

Udržujme oheň - Grant na podporu a zvýšenie motivácie dlhodobej dobrovoľníckej práce - prijali sme 10 žiadostí a sumou 300 EUR boli podporené dve organizácie s najoriginálnejšími návrhmi, ako zvýšiť či udržať motiváciu dlhodobých dobrovoľníkov.

Rok 2020 ukázal potrebu dobrovoľníctva - nielen ako čísla - ale ako tváre s úsmevom pre mnohých alebo lepšie zvládnutie ťažkej situácie, či konkrétna, hmatateľná pomoc a pozitívna zmena v okolí. Tešíme sa, že ostávate s nami aj naďalej. Veríme, že 2021 bude ešte ľudskejší a budeme sa usilovať o to, aby aj téma dobrovoľníctva a jeho významu, nielen v Žilinskom kraji, vzrastala.

 

 

späť na zoznam