Novinky

Školenie o crowdfundingu pre dobrovoľnícke organizácie

Ako získať finančnú podporu pre konkrétny projekt či nápad od ľudí? Možno ani neviete, koľko ľudí vo vašom okolí by malo záujem priamo finančne podporiť váš nápad alebo projekt.

Zástupcovia 10 organizácií, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi sa prihlásili a zúčastnili online školenia o tom, ako vytvoriť úspešnú crowdfundingovú kampaň. Aby bolo školenie interaktívne, obmedzili sme počet miest. 

Zistili, ako správne nastaviť crowdfundingovú kampaň, na čo netreba zabudnúť, či aké kreatívne možnosti a spôsoby sa dajú pri tom využiť. 

Lektorom školenia bola Zuzana Suchová, ktorá má sama bohaté skúsenosti z tvorby crowdfundingových kampaní, rovnako ako z poskytovania konzultácií práve pre neziskový sektor. 

 

Obsah školenia tvorili témy:

Teória o Crowdfundingu - princípy, ktoré fungujú

Prax - príklady dobrej praxe, poukázanie na kreatívne riešenia

Návod, ako rozmýšľať pri tvorbe kampane

Práca na vlastnom nápade a predstavenie niektorých prác Priestor na otázky

 

Účastníci školenia hodnotili pozitívne najmä konkrétne príklady: "Veľa praktických informácií, veľmi dobre vystavaná prezentácia. Spravila som si prehľad. CASE study super. celé to školiteľka krásne ukotvila," uviedla účastníčka školenia. Pre viacerých účastíkov bolo prínosné pochopenie fungovania crowdfundingu: "Bolo to veľmi hutné. Pre mňa ako začiatočníka sa to hodilo najmä v tom, že som dostal celý obraz o tom, ako CF funguje a ktorým chybám sa vyhnúť," zhodnotil účastník. 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam