Novinky

Sme súčasťou Roku dobrovoľníctva v ŽSK

 

 

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 18.3.2021 Rok dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý potrvá do februára 2022. Sekcia pre mládež ŽSK a Žilinské dobrovoľnícke centrum vystupujú ako partneri, ktorí budú spoločne koordinovať aktivity vykonávané v rámci tohto projektu.

Zámer prečo bol Rok dobrovoľníctva vyhlásený, je najmä podpora dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, zvyšovanie povedomia o možnostiach dobrovoľníctva v rámci celého kraja, podpora pri tvorbe nových dobrovoľníckych programov, a teda pomoc na miestach, kde je potreba, ale aj motivácia k dobrovoľníctvu pre nových dobrovoľníkov.

“Úloha dobrovoľníkov v našej spoločnosti je nenahraditeľná. Mnohí dnes stoja i v prvej línií a pomáhajú v testovacích a očkovacích centrách, donášajú potraviny ľuďom, ktorí sa ocitli v karanténe, pomáhajú baliť ochranné pomôcky... Teraz v čase pandémie ochorenia COVID-19 sa ukázalo, aká je dôležitá systematická práca s dobrovoľníkmi. Projektom Rok dobrovoľníctva chceme dať ľuďom príležitosť sa zapojiť do nových aktivít, povzbudiť ich ku komunitnej práci a podporiť ich v tejto záslužnej činnosti," uviedla na tlačovom brífingu pani predsedníčka Erika Jurínová.

 

Spolupráca ŽDC a ŽSK:

 Žilinský samosprávny kraj bol aj po iné roky veľkou podporou pre rozvoj dobrovoľníctva v našom kraji. Od roku 2016 preberali pán predseda a neskôr pani predsedníčka záštitu nad krajským oceňovaním dobrovoľníkov Srdce na dlani, ktoré vyhlasuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. V decembri 2019 sa Žilinské dobrovoľnícke centrum rozhodlo udeliť mimoriadne ocenenie práve Žilinskému samosprávnemu kraju za vytváranie priestoru pre rozvoj dobrovoľníctva v kraji. V roku 2018 sme podpísali memorandum o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

 

Do Roku dobrovoľníctva sme za Žilinské dobrovoľnícke centrum vstúpili ako partneri tohto projektu. Keďže vedieme databázu dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníkov žilinského kraja a usilujeme sa o rozvoj dobrovoľníctva a podporu týchto organizácií ako aj o zachovanie kvality práce s dobrovoľníkmi, Rok dobrovoľníctva je príležitosť, ako posilniť túto službu a zvýšiť jej dopad v rámci celého kraja.

“Dobrovoľnícky sektor sa líši od komerčného aj v tom, že ide oveľa viac o vzájomné spájanie sa než o súťaženie, či konkurenciu. Dôležitá je vždy konečná pomoc a ľudskosť, ktorá sa tým prejavuje,” hovorí Michaela Ondríková, koordinátorka ŽDC.

Prečo Rok dobrovoľníctva v čase pandémie?

Pandemický čas, ktorý pretrváva aj v roku 2021 je výzvou. Prečo práve v tento čas Rok dobrovoľníctva? Ako na svojich sociálnych sieťach uvádza UN Volunteers (Dobrovoľnícky program OSN), dobrovoľníci sú jadrom počas každej veľkej krízy a častokrát využívajú miestne znalosti na záchranu životov. A teda aj v aktuálnej situácii spojenej s pandémiu vznikajú nové potreby, kde je nutná reakcia a pomoc dobrovoľníkov.

COVID-19 nám iba viac ukazuje na pomoc a dôležitosť ľudskej pomoci a solidarity, dobrovoľníctva. To však nevylučuje fakt, že aj pred pandémiou, boli stovky ľudí a desiatky organizácií, ktorí venovali svoj čas a energiu pre dobro druhých.

Zámer roku dobrovoľníctva:

Potreba pomoci bola, je a ešte aj bude - v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva ale aj v oblasti životného prostredia či vzdelávania a v mnohých ďalších. Preto chceme aj týmto Rokom dobrovoľníctva:

  • ukázať tým, ktorí nemajú s dobrovoľníctvom skúsenosti - ako a kde vo svojom okolí sa môžu zapojiť do dobrovoľníckej činnosti, aj dlhodobo, a celkovo zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve,
  • vzájomne prepojiť organizácie v kraji, aby si v konkrétnych situáciách mohli byť inšpiráciou, ale tiež cez workshopy zvýšiť kvalitu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami,
  • cez formáciu a vzdelávanie vytvoriť podporu pre pracovníkov centier sociálnych služieb, aby sme im pomohli rozbehnúť programy pre dobrovoľníkov,
  • a tiež ukazovať učiteľom na školách konkrétne možnosti ako viesť študentov k dobrovoľníctvu v komunite.

Celý tento rok má byť podporou pre tých, ktorí doteraz pracovali s dobrovoľníkmi, alebo aj sami dobrovoľníčili, ale aj začiatkom nových dlhodobých dobrovoľníckych programov, ktoré budú pokračovať ďalej.

Všetky informácie budú postupne zverejňované a aktualizované na webovej stránke: www.rokdobrovolnictva.sk 

 

 

späť na zoznam