Novinky

Srdce na dlani 2018 už pozná svojich ocenených

BYTČA, – 4.12.2018 – Aj tento rok sa konalo oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského dobrovoľníckeho centra v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier na Slovensku pod záštitou pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V Sobášnom paláci na Bytčianskom zámku sa stretlo 37 nominovaných dobrovoľníkov v desiatich kategóriách, kde spolu s hosťami, nominujúcimi organizáciami, zariadeniami, či neformálnymi skupinami si pripomenuli význam a potrebu dobrovoľníctva.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Oceňovanie začalo slávnostným príhovorom pani predsedníčky, ktorá aj tento rok prevzala nad týmto podujatím záštitu. Počas slávnostného oceňovania sa na pódiu vystriedali nominovaní dobrovoľníci v desiatich kategóriách, kde porota rozhodla, že ocenení v jednotlivých kategóriách sú: Marcel Kšenzulák (Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov), Roman Klein (Koordinátor dobrovoľníkov), Vladimír Farský (Seniorský dobrovoľníka/-čka), Martin Gočala (Dobrovoľník v sociálnej oblasti), Alžbeta Sapietová (Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia), o.z. Priatelia Stonožky (Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti), Správna rada Komunitnej nadácie Liptov (Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti), Sabina Lauková (Dobrovoľnícky projekt roka), Anna Benčíková (Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou) a porota sa rozhodla udeliť ďakovný list v kategórii „Obec/mesto priateľské dobrovoľníctvu“, práve Kysuckému Novému Mestu. Žilinské dobrovoľnícke centrum sa tento rok rozhodlo udeliť špeciálne ocenenie za dlhodobú angažovanosť a prácu pre komunitu Júlii Habovštiakovej. Medzi nominujúcimi boli organizácie, farské i obecné úrady, neformálne skupiny, charity, univerzity, či občianske združenia a sociálne zariadenia. Celý program dotváral spevácky zbor s orchestrom so Súkromnej základnej umeleckej školy Fernezová z Námestova s bohatým repertoárom, kde nechýbali ani vianočné piesne. „Tešíme sa, že tento rok sme mali bohaté číslo nominácií, bolo radosť si ich čítať a zvlášť informovať dobrovoľníkov, že si niekto z ich okolia všimol ich nezištnú prácu. Verím, že aj dobrovoľníctvo je spôsob a prostriedok, ako obohatiť náš kraj,“ povedala koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra, Tereza Prielomková.

späť na zoznam