Novinky

Srdce na dlani 2021: Kedy spoznáme príbehy výnimočných dobrovoľníkov zo Žilinského kraja?

Posledné roky pandémie a aktuálne týždne spojené s pomocou ľuďom z Ukrajiny sú veľmi úzko spájané aj s dobrovoľníctvom a nezištnou pomocou. Spontánna pomoc tam, kde je potreba, takmer okamžité mobilizovanie personálnych kapacít či materiálnej pomoci sú príznačné pre mimoriadne situácie, ktorými bola aj pandémia či aktuálna situácia spojená s vojnou v Ukrajine.

Ocenenie a uznanie dobrovoľníkov, ktorí reagovali na aktuálne vzniknuté situácie, alebo takých, ktorí pomáhajú systematicky a menia svoje okolie k lepšiemu, sa aj na Slovensku začína udomácňovať. Pomoc ľudí, ktorí nezištne pomáhajú svojmu okoliu je v spoločnosti takmer nevyhnutná, avšak často docenená až v kritických situáciách, kedy ju spoločnosť vidí plošne. Dobré skutky sa však dejú celoročne a dlhodobo, viac či menej viditeľné verejnosti aj mimo mimoriadnych situácií ako je pandémia či vojna. Oceňovanie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku prebieha už viac ako 20 rokov. Odovzdávanie ocenení pre výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za rok 2021 prebehne v Žilinskom kraji v oneskorenom dátume. Krajské oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo Žilinského kraja sme z dôvodu pretrvávajúcej pandémie presunuli z decembra 2021 na 23. marec 2022.

Do 8.11.2021 sme v Žilinskom dobrovoľníckom centre prijali 37 nominácií z celého Žilinského kraja, pre ocenenie Srdce na dlani 2021 v desiatich rôznych kategóriách. Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života - výchova a vzdelávanie, práca s mládežou, umenie a kultúra či v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva.

Dňa 15.11.2021 porota počas online strenutia a udeľovania bodov vybrala ocenených v jednotlivých kategóriách. Členov komisie tvorili Ivana Nováková, Regionálna koordinátorka Iuventy za Žilinský kraj, Marcel Rypák, zástupca Rozvojovej Agentúry Žilinského samosprávneho kraja, Sekcie pre mládež a Simona Pružinská, projektová koordinátorka Nadácie KIA.

Odovzdávanie ocenení, ako aj verejné vyhlásenie výsledkov krajského oceňovania bude prebiehať 23.3.2022 počas slávnostného večera v Žiline.

Príbehy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych “kútov” nášho kraja sú inšpiráciou, povzbudením a zároveň dôkazom toho, že v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú zlepšeniu svojho okolia a naozaj zanechávajú po sebe pozitívnu stopu. Ďakujeme všetkým, ktorí sú všímaví na ich skutky a ktorí nám poslali nominácie na ocenenie. Rovnako chceme poďakovať všetkým nominovaným za ich úsilie, vkladanú energiu a pozitívny prístup k životu, ktorým prinášajú dobro na miestach, kde sa nachádzajú.

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Takouto formou ocenenia chceme vyjadriť úctu a poďakovanie ľuďom, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí. Oceňovanie Srdce na dlani sa koná v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, pod záštitou pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

 

 

 

späť na zoznam