Novinky

Stretnutie zástupcov dobrovoľníckych centier Slovenska

Dňa 16.1.2020 sme sa v Bratislave stretli zástupcovia takmer všetkých dobrovoľníckych centier Slovenska, patriacich pod Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií. Rozvoj dobrovoľníctva je pre nás všetkých veľmi dôležitý vzhľadom na to, že dobrovoľníctvo sa stáva čoraz viac lukratívnejšie pre jednotlivcov aj pre skupiny. Vnímame, že je potrebné rozprávať a prezentovať dobrovoľníctvo medzi širokou verejnosťou.

Počas stretnutia sme spoločne hodnotili predošlý rok a venovali sme sa najväčším projektom, ktoré sa nám podarilo spoločne uskutočniť v roku 2019, a to: Týždeň dobrovoľníctva a Srdce na dlani. Ďalšou časťou programu bolo plánovanie spoločných projektov na nasledujúci rok 2020. Veľmi sa nám páčilo, že dobrovoľnícke centrá začíname vnímať ako celok a podporujeme sa spoločnými kampaňami. Pekné priestory a chutné pohostenie bolo príjemnou súčasťou programu. Ďakujeme Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií za uskutočnené stretnutie.

              

 

 

 

 

 

späť na zoznam