Novinky

Supervízne stretnutie

Pozývame všetkých koordinátorov dobrovoľníkov Žilinského kraja na supervízne stretnutie, ktoré sa tentokrát uskutoční 17. októbra 2017. Supervízorom tohto stretnutia bude Mgr. Marek Jargus, ktorý má s úlohou supervízora mnoho skúseností.  Je členom Slovenskej asociácie pre psychoterapiu a zapísaným certifikovaným supervízorom ČIS. 

Supervízne stretnutia koordinátorov dobrovoľníkov slúžia na vzdelávanie vedúcich dobrovoľníkov, na zlepšovanie kvality ich práce a tiež aj posilnenie dobrovoľníctva ako takého.


Pre registráciu nás kontaktujte na adrese dobrovolnictvo@ozviac.sk. Registrovať sa môžete do 30. 9. 2017.

 

 

 

späť na zoznam