Novinky

Tvorba koncepcie dobrovoľníctva v Žilinskom kraji

Vďaka ústretovému postoju Žilinského samosprávneho kraja sa nám počas roka 2019 podarilo zrealizovať prvé kroky k tvorbe koncepcie dobrovoľníctva na území Žilinského kraja, aby sa dobrovoľníctvo stalo naozaj jedným zo strategických cieľov v oblasti práce s mládežou. V rámci tvorby koncepcie sme zrealizovali 3 individuálne stretnutia so zástupcami VÚC Žilina a so zástupcami miestnych samospráv, ktoré boli zamerané predovšetkým na mapovanie potrieb v oblasti dobrovoľníctva zo strany VÚC, zo strany organizácií aj zo strany samotných dobrovoľníkov. Počas týchto stretnutí vyplynula potreba zorganizovať stretnutie priamo s dobrovoľníckymi organizáciami za účelom ich sieťovania a zároveň ako priestor pre vyjadrenie ich potrieb v tejto oblasti.

Keďže dobrovoľnícke organizácie sa ešte nikdy v našom kraji nestretli, prekvapil nás záujem z ich strany o spoločné stretnutie. Preto sme 17.12.2019 zorganizovali vianočnú večeru, kde sme pozvali zástupcov organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi. Celkovo sa zúčastnilo 19 účastníkov + 2 zástupkyne Žilinského dobrovoľníckeho centra. Večera prebiehala v priateľskej atmosfére.

Úvod začal prezentáciou Žilinského dobrovoľníckeho centra.

Rozprávali sme, čomu sa v Žilinskom dobrovoľníckom centre venujeme, čo organizáciám ponúkame a do akých aktivít sa môžu zapájať.

Nasledovalo predstavovanie všetkých organizácií. Pričom sme sa dozvedeli o činnosti jednotlivých organizácií, o ich zameraní a aj o dobrovoľníkoch, s ktorými pracujú.

 

Ďalším bodom programu bolo predstavenie štandardov práce s dobrovoľníkmi a venovali sme sa aj projektu Meeting point, ktorého cieľom je umožniť dobrovoľníkom uvádzať do životopisov svoje dobrovoľnícke skúsenosti.

Pani Júlia nám napísala: „Stretnutie bolo veľmi pekné. Vnímala som ho jednak, ako príležitosť stretnúť sa s inými organizáciami, ktoré otvárajú svoje dvere dobrovoľníkom - stretnutie s nimi bolo veľmi inšpirujúce a ponúkajúce ďalšie možnosti spolupráce a sieťovania sa. Jednak som ho vnímala ako takú "odmenu" (lebo večera bola naozaj veľmi dobrá!) za tú mravčiu prácu a úsilie, ktorú sme si s dobrošmi odmakali. :) A tiež to bola pekná príležitosť osobne sa s Vami stretnúť, zoznámiť sa s činnosťou a víziami Žilinského dobrovoľníckeho centra a vidieť naše prieniky. Tak vďaka! Bolo to veľmi milé a láskavé, že ste takéto stretnutie pre nás pripravili!“

 

Pán Peter nám napísal, čo mu priniesla táto večera: „Vianočná večera bola pre nás milým stretnutím v príjemnom prostredí so super ľuďmi. Mali sme možnosť vzájomne zdieľať svoje skúsenosti, úspechy i starosti. Večera, ktorá sa podávala bola výborná. Ďakujeme Žilinskému dobrovoľníckemu centru za pozvanie.“

 

Veľmi pekným záverom programu bola neformálna komunikácia medzi účastníkmi. Páčil sa mi ich záujem a chuť spolupracovať. Touto formou v mene Žilinského dobrovoľníckeho centra ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas venovaný tomuto stretnutiu a veríme, že nabudúce sa uvidíme ešte vo väčšom počte.

        

 

 

 

 

 

späť na zoznam