Novinky

Týždeň dobrovoľníctva 2021 na Orave

Komunitné centrum Námestovo / Pomoc pri budovaní komunitnej záhradky

Dobrovoľníci pomáhali pri prípravných prácach na realizáciu záhrady, spevnenie prístupovej cesty, okolité úpravy.

 

Spojená škola Tvrdošín / Krajšie prostredie pre všetkých

Skrášlili sme a upravili okolie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošín. Snažili sme sa vyčistiť chodníky pred školou, upraviť átrium školy a vyzbierať odpadky na verejnom priestranstve za budovou školy. Bolo to fajn, až na počasie, opäť sa radi zapojíme.

 

Úsmev prosím / Deň v prírode

Podujatie sa konalo v Oravskom háji v Brezovici. Program dňa bola registrácia účastníkov, jazda na koni, canisterapia a opekačka. Dobrovoľníci boli zodpovední za to, aby sa účastníci cítili na podujatí dobre a aby boli ich "buddy". Ďakujeme dobrovoľníci, že ste nám pomohli. Veríme, že ste si tiež užili ten deň a dalo vám to niečo. Mali sme veľmi pozitívne spätné väzby na podujatie aj vďaka vám.

 

Farnosť Novoť / Údržba starej fary

Zub času sa dotýka všetkého a keď chceme zachovať miesta spoločného stretávania pekné a čisté, treba sa o ne aspoň občas postarať. Dobrovoľníckou činnosťou sme dali do poriadku priestory, kde sa stretáva mládež a klub abstinentov.

 

CSS Zákamenné / Sprevádzanie seniorov

V rámci Týždňa dobrovoľníctva žiaci zo ZŠ Oravská Lesná využili krásne slnečné popoludnie na sprevádzanie seniorov z nášho zariadenia na vychádzke po lesníckom náučnom chodníku. Naši seniori v spoločnosti žiakov prežili príjemné a nezabudnuteľné chvíle.

Úprava okolia zariadenia

ňDňa 21.9.2021 dobrovoľníci pomáhali pri úprave okolia zariadenia CSS Zákamenné miesto poskytovania Oravská Lesná. Zbrúsili staré nátery zo záhradných lavičiek, altánku a všetko natreli novým náterom.

Voľnočasová aktivita

Deň sme začali športovou aktivitou - futbalom a potom nasledovala cyklistická túra do prírody. Následne sme spracúvali jablká - čistenie, krájanie jabĺk na koláč a jablkové pyré, pečenie jablkového koláča. Neskôr sme si zahrali karty a deň sme ukončili hraním na gitare v kaplnke zariadenia. Celý deň sa niesol v duchu hesla: „Robme malé veci s veľkou láskou.“

 

CSS Brezovec / Sjolen - holanský biliard

Dňa 22.09. 2021 k nám do CSS Brezovec Dolný Kubín, zavítalo 11 mladých, ochotných dobrovoľníkov, zo strednej zdravotnej školy v DK a jedna z obchodnej školy v DK. Prišli nám pomôcť pri organizovaní turnaja v holandskom biliarde - SJOLENE, pre imobilných prijímateľov sociálnej pomoci. Boli veľmi nápomocní pri sprevádzaní, občerstvení klientov, pri samotnej hre, kde bolo treba počítať a zapisovať body. Na záver turnaja si naši skvelí dobrovoľníci pripravili prekvapenie pre všetkých súťažiacich, v podobe spevu ľudových piesní s doprovodom hry na heligónkach. Keďže chceli potešiť aj nesúťažiacich, poobede po turnaji, zahrali a zaspievali všetkým obyvateľom.O tom je dobrovoľníctvo - vyčarili úsmev, radosť na tvárach našich obyvateľov, čo ich presvedčilo o tom, že v týchto aktivitách budú s radosťou naďalej pokračovať.

 

späť na zoznam