Novinky

Týždeň dobrovoľníctva 2022 pre dobrovoľníkov

Milí dobrovoľníci, zapojte sa aj tento rok a šírte s nami dobro.

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom.

Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia vedia v krízových situáciách odpovedať nezištným dobrom a zapojiť sa do pomoci druhým. Veľa ľudí si skúsilo dobrovoľníctvo prvýkrát, keď rozdávali rúška, robili nákupy, či chodili triediť materiálnu pomoc, alebo sprevádzať odídencov na úrady. Aj mnohí dobrovoľníci, ktorí mali už skúsenosť s dobrovoľníctvom z rôznych iných organizácii či podujatí, neváhali a zapojili sa, kde bolo potrebné. Pandémia a kríza na Ukrajine preverili mnohé organizácie, ktoré sa rýchlo a efektívne zmobilizovali, preskupili svoje sily a prispôsobili svoje zameranie podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Ich témy a agenda však nezmizli, len sa znásobili. Aj mnohé iné pokračovali v tých svojich. Občianske združenia napr. i naďalej doučovali deti z okraja spoločnosti, či pomáhali v zariadeniach s manuálnymi prácami v exteriéri, alebo pomáhali pri organizovaní podujatí. Sú organizácie, ktoré i naďalej potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Sú témy, ktoré žijú dobrovoľníctvom.

Odštartujte s nami ďalšiu éru dobrovoľníctva. Ideme na to? 3,2,1 štart.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má záujem vyskúšať si alebo spoznať dobrovoľníctvo, ale aj tí z vás, ktorí sa chcú do dobrovoľníctva zapájať dlhodobo a ešte len hľadajú tú správnu príležitosť.

Vítaní sú jednotlivci, zamestnaní či nezamestnaní, študenti, ako aj seniori, ľudia so znevýhodnením alebo kolektívy priateľov či kolegov. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a teda konkrétne dobrovoľnícke ponuky, zverejňujeme 1. septembra 2022 na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk . Od tohto termínu sa môžete prihlásiť na dobrovoľnícke aktivity.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na dobrovolnictvo@ozviac.sk .

späť na zoznam