Novinky

Týždeň dobrovoľníctva v meste Trstená

Bolo to naozaj pestré! Týždeň dobrovoľníctva pohltil celé mesto a dôkazov o tom, že aj v Trstenej sa koná veľa dobra bolo hneď niekoľko. 
"Týždeň dobrovoľníctva v meste Trstená Týždeň dobrovoľníctva sa pomaly blíži ku koncu. Aj my v meste Trstená sme sa zapojili rôznymi aktivitami do dobrovoľníckej činnosti. Čítanie rozprávok žiakom v škole, deťom v materských školách, či v knižnici, návšteva seniorov v Dome Charitas sv. Františka z Assisi, pomoc pri balení nákupov v predajni Tesco v Tvrdošíne, čistenie námestia a plota na cintoríne, zbieranie smetí po cyklotrase, na Ďurdinovej a sídlisku Západ," hovorí Martina Harkabuzová, ktorá je vedúca spoločného školského úradu v meste Trstená. 

Toto sú aktivity, do ktorých sa zapojili nielen zamestnanci Mestského úradu v Trstenej, ale aj pani primátorka, učitelia a žiaci Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Základnej školy s materskou školu Rudolfa Dilonga, dokonca aj tie najmenšie detičky zo všetkých materských škôl. Dobrovoľníci z OZ V.I.A.C. si pripravili pre žiakov rozprávanie o dobrovoľníctve. Ruku k dielu priložili aj dvaja školopovinní dobrovoľníci z Ružomberka, či bývalá pani riaditeľka ZŠ, ktorá je už na dôchodku.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k šíreniu dobrých skutkov, patrí veľké ĎAKUJEM! Možno nás na budúci rok bude o trochu viac...

späť na zoznam