Novinky

Úprava Židovského cintorínu

Židovský cintorín v Trstenej, hoci sa nachádza na krásnom, pokojnom mieste, jeho vzhľad nie je pre domácich ani turistov veľmi vábivý.  

Počas Týždňa dobrovoľníctva sa mobilizovala skupina mladých aktívnych ľudí z okolia Trstenej, aby tento cintorín, v rámci svojich možnosti, upravili. V sobotu, 19.9.2020 sa 7 dobrovoľníkov vybralo s hrabľami v rukách na miesto, kde sa nachádzal, vtedy ešte zarastený cintorín. V spolupráci s technickými službami mesta Trstená dobrovoľníci upravili povrch cintorínu, pohrabali lístie a trávu, tak, aby bol cintorín prístupný pre obyvateľov, ale aj turistov, ktorí by chceli toto pamätné miesto navštíviť. 

Mladí z  dobrovoľníckych organizácií v okolí mesta Trstená sa spojili pre dobrú vec, a ako sami tvrdili, takáto úprava židovského cintorínu určite nebola posledná. 

Sme radi, že sa v našom okolí nachádzajú mladí ľudia, ktorým záleží aj na pamätných miestach ich mesta. 

Tento dobrovoľnícky výjazd sa uskutočnil v spolupráci s mestom trstená, skautami z 10.zboru Trstená a s Trstenským mládežníckym parlamentom. 

 

späť na zoznam