Novinky

Výsledky oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Žilinského kraja, Srdce na dlani 2021:

“Som hrdá na organizácie a dobrovoľníkov, ktorí robia tento kraj a našu spoločnosť krajšou a zrelšou. Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa zvlášť dlhodobo angažujú v akejkoľvek dobrovoľníckej službe,” vyjadrila uznanie dobrovoľníkom pani predsedníčka ŽSK, počas slávnostného oceňovania.

Počas oceňovania sa stretli ľudia z celého kraja, s rôznym zameraním činnosti, ktorých spája dobrovoľníctvo. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Žilinského kraja Srdce na dlani 2021, sa uskutočnilo 23.3.2022 v Žiline. Odovzdávanie ocenení pre výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za rok 2021 bolo z dôvodu pretrvávajúcej pandémie presunuté z decembra 2021 na 23. marec 2022.

Slávnostný večer sa niesol v duchu dobrovoľníctva, solidarity a povzbudenia pre ďalšiu činnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Slávnostnému oceňovaniu predchádzala večera zástupcov organizácií zapojených do Roku dobrovoľníctva. Následne bolo súčasťou Oceňovania Srdce na dlani 2021, aj predstavenie výsledkov Roku dobrovoľníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý v marci 2021 vyhlásila predsedníčka ŽSK, Erika Jurinová a bol zavŕšený v marci 2022. Koordinátorom tejto iniciatívy bola Sekcia pre mládež ŽSK v spolupráci so Žilinským dobrovoľníckym centrom.

Podujatia sa zúčastnili nominovaní dobrovoľníci a dobrovoľníčky ale aj ďalší vzácni hostia, pre ktorých je dobrovoľníctvo blízke. Oceňovanie prebiehalo v desiatich kategóriách. Žilinské dobrovoľnícke centrum v novembri 2021 prijalo spolu 38 nominácií, z ktorých porota vybrala v každej kategórií jednotlivca, skupinu, subjekt či projekt, ktorý bol ocenený.

Krajské ocenenia Srdce na dlani 2021 v jednotlivých kategóriách získali:

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii - Skupina dobrovoľníčok - Matka a dieťa Turca, Martin

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí - Miroslava Dibalová, Čadca Dobrovoľnícky projekt roka - Úsmev prosím, Dolný Kubín

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky - Rudolf Pado, OZ TATRY, Liptovský Mikuláš

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - Mária Ondráčková, Intercultura Slovakia, o. z., Martin

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou - Zuzana Žilinčíková, Rajec

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti - Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia - Young office - Stanica Žilina Zárečie

Škola priateľská k dobrovoľníctvu - Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva - Obecný úrad Zázrivá

 

“Oceňovanie som vnímala ako inšpiráciu a povzbudenie, že dobrovoľníci a dobrovoľníčky tu nie sú sami. Slávnostný večer doprevádzaný kultúrnym programom bol po dlhom čase podujatím, na ktorom sme sa osobne stretli s ďalšími koordinátormi, zástupcami dobrovoľníckych skupín či projektov alebo konkrétnymi dobrovoľníkmi. Celým podujatím sa niesla cítiteľná radosť z fyzických stretnutí, vzájomná prajnosť, podpora a vďačnosť,” hodnotí Slávnostný večer Srdce na dlani 2021, Michaela Ondríková, koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra.

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum.Takouto formou ocenenia chceme vyjadriť úctu a poďakovanie ľuďom, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí. Oceňovanie Srdce na dlani sa koná v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, pod záštitou pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

Ďakujeme partnerom a spoluorganizátorom podujatia.

 

 

späť na zoznam