Novinky

Výsledky oceňovania Srdce na dlani 2020

Oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce malo v roku 2020 inú formu než tú, na ktorú sme boli predošlé roky zvyknutí. Namiesto hromadného podujatia, kde by všetci nominovaní dobrovoľníci aj so svojimi príbuznými prišli na jedno miesto, sme sa my vybrali za nimi. V pondelok 30.11.2020 sme naložili ocenenia, certifikáty a vydali sme sa naprieč žilinským krajom, aby sme sa stretli s tými, ktorých výberová komisia vybrala na ocenenie.

Ocenenia odovzdávali zástupcovia Žilinského dobrovoľníckeho centra, Rozvojovej agentúry ŽSK a Kysuckého dobrovoľníckeho centra.

Stretnutia s dobrovoľníkmi

Mnohí dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa stretávajú s negatívnymi reakciami na svoju dobrovoľnú činnosť a s otázkami “Načo… ?”, poznámkami, že je to “zbytočné, aj tak nič nezmenia” alebo nechápavými pohľadmi nad tým, keď robia niečo “naviac” mimo svojej práce.

Osobné stretnutia a krátke rozhovory nám dovolili nahliadnuť aj do takéhoto vnútra ich činnosti. Ako sami tvrdia, aj toto ocenenie, ich bude motivovať a pripomínať, že mať srdce na dlani pre druhých sa oplatí, pretože v niektorých prípadoch to doslova “zachraňuje životy".

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Hoci nám tohtoročná situácia neumožnila odovzdať ocenenia na slávnostnom večery, takouto virtuálnou cestou chceme vyjadriť úctu a poďakovanie všetkým tým, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí.

Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života.

O priebehu oceňovania sa dočítate v predošlom článku o Srdci na dlani 2020.

Kto získal ocenenie Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji?

V Kategórii: Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
Ocenenie získava: Zuzana Polhorská, Z lásky k deťom, o.z.

Zuzana Polhorská je aktuálne riaditeľkou občianskeho združenia Z LÁSKY K DEŤOM (Z LÁSKY K DEŤOM , o.z.), v rámci ktorého organizuje rôzne finančné zbierky či výchovno-vzdelávacie aktivity na pomoc deťom v núdzi v oblasti regiónu Orava. Už od roku 2014 slečna Polhorská pomáha týraným, zanedbávaným, postihnutým, chorým a inak trpiacim deťom a ich rodinám. Organizuje finančné zbierky na konkrétne účely napr., v roku 2019 sa pomocou jej Charitatívneho bazára podarilo vyzbierať financie vo výške viac ako 500 EUR na pomoc Andrejkovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou. Zuzana Polhorská má naozaj srdce na dlani pre deti v núdzi a ich rodiny, ktorým pomáha v oblasti bývania, stravovania, ošatenia, osobného rozvoja, spoločenského života a vzdelávania.

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
Ocenenie získava: Mgr. Jozef Mihálik, Združenie priateľov Hričovského hradu

Jozef Mihálik už ako vysokoškolák pomáhal pri záchrane Lietavského hradu. V roku 2010 založil Združenie priateľov Hričovského hradu, ktorého hlavným poslaním je záchrana Hričovského hradu. Jeho práca spočívala v sprístupňovaní, čistení a neskôr začali aj murárske práce. Okrem manuálnej práce sa venuje predovšetkým získavaniu financií, prezentovaniu hradu alebo koordinovaniu odborníkov. Tiež sa dlhodobo snaží zmeniť postoj ľudí ku kultúrnym pamiatkam na brigádach alebo kultúrnych akciách. Združenie sa stará aj o tzv. budovu Mýtnice v Dolnom Hričove. Na Jozefov podnet bol tiež vyhlásený Starhrad za pamiatku. Zorganizoval aj partiu dobrovoľníkov, ktorá sa o hrad stará. Ak Jozefa nestretnete v lete na lešení na Hričovskom hrade, tak práve píše projekty alebo články prostredníctvom, ktorých získate chuť navštíviť toto orlie hniezdo v súľovských skalách. Pánu Jozefovi patrí vďaka za jeho prácu a nadšenie pre zachovanie a zviditeľnenie kultúrnych pamiatok. Je to dobrovoľník, ktorý má srdce na dlani pre kultúru.

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky
Ocenenie získava: Antónia Lackovičová

Pani Antónia Lackovičová minimálne 13 rokov pravidelne zbiera odpad pri lese neďaleko sídliska, kde býva. Plastové fľaše, papier, sklo, kovový odpad, všetko čo znečisťuje prírodu zhromaždí do vriec a oboznámi miestne technické služby, aby vrecia vyviezli. Je príkladom toho, ako jednoducho môžeme každý prispievať k zlepšeniu okolia na mieste, kde sme. Cit, ktorý má pani Lackovičová k prírode je naozaj nasledovania hodný.

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
Ocenenie získava: Sr. Theodózia, Monika Janíková, Erko

Sestra Theodózia, Monika Janíková, jednoduchá rehoľná sestra žijúca svoju službu a povolanie v každodennom živote. Pôsobila na viacerých miestach po celom Slovensku. Všade, kde prišla, pomáhala založiť alebo obnoviť fungovanie eRka (hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Povzbudzovala mladých ľudí k pravidelným stretnutiam s deťmi, ktoré aj sama viedla, organizovala rôzne akcie, tábory. Momentálne pôsobí vo farnostiach Zuberec a Habovka. Učí v škole náboženskú výchovu. Veľa svojho času však venuje práve dobrovoľným aktivitám - stretkám s mladými, detským sv. omšiam, rôznym akciám. Sestra Theodózia je jedinečnou vo svojom tichom, no vytrvalom dobrovoľníctve.

V kategórii: Koordinátor / koordinátorka dobrovoľníkov / dobrovoľníčok
Ocenenie získava: Zuzana Gabrišová, Sytev o.z.

Zuzka Gabrišová koordinuje slovenských aj zahraničných dobrovoľníkov počas ich dobrovoľníckych projektov v organizácii SYTEV - Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering. Aktívna študentka venuje svoj mimoškolský čas do rozvoja svojej komunity a ďalších mladých ľudí. Otvorená novým výzvam úspešne zvláda koordinovať projekty pre rozvoj mladých ľudí. Zuzka má srdce na dlani a široký úsmev pre svojich dobrovoľníkov, s ktorými prinášajú pozitívnu zmenu do svojho okolia.

V kategórii: Dobrovoľnícky projekt/ program
Ocenenie získava: Create & Control

Projekt Create & Control je jedinečná iniciatíva, ktorú založili dve 16-ročné dievčatá zo Žiliny - študentky Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ako reakciu na zvýšenú radikalizáciu ich rovesníkov. Projekt trvá už 5 rokov a zúčastnilo sa ho už viac ako 500 študentov. Ide teda o intenzívny program, ktorý dáva priestor na sebarealizáciu, tvorivosť a príležitosti na aktívnu činnosť počas celého roka. Projekt je medzidisciplinárny a zameriava sa na politické a ekonomické systémy, úlohu politiky v živote mladého človeka, fungovanie štátu ako takého. Tento projekt je dôkazom toho, že aj mladí ľudia, môžu svojimi nápadmi, investovaným časom a energiou priniesť dlho-udržateľný program pre svojich rovesníkov. "

V kategórii: Dobrovoľník / dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí
Ocenenie získava: Monika Tomaštíková, Savio

Už od malička Monika túžila byť misonárkou. Monikina cesta dobrovoľníctva začala u saleziánov Don Bosca v Námestove stretnutiami a organizovaním akcií a táborov. Veľká skúsenosť s dobrovoľníctvom bola Malá misia na Ukrajine, ktorej sa zúčastnila viackrát. Posledné roky dokonca ako mentorka, ktorá pripravovala mladých, ktorí sa na túto Malú misiu chystali. Monika sa však sa aktívne zapájala aj vo svojej obci. V roku 2018 nastúpila na prípravu na ročnú misiu cez organizáciu Savio, po ktorej v decembri 2019 odcestovala na misiu do Africkej Kene. Monika tam pôsobí ako učiteľka a vychovávateľka v mládežníckom stredisku Bosco Boys v Nairobi. Podarilo sa jej urobiť niekoľko zbierok a jednou z nich vyzbierať peniaze na kopačky a dresy pre chlapcov v stredisku Bosco Boys. Monikina misia v Keni je pomaly na konci, ale už teraz je jasné, že bude naďalej pokračovať v dobrovoľníckej činnosti tu na Slovensku alebo v iných krajinách.

 

Mimoriadne ocenenie
Získava: skupina Orava Rescue System 

Členovia Orava Rescue System počas roka zachraňujú životy, hľadajú nezvestných a pomáhajú pri ich transporte - vo vode, v lesoch, na lúkach – za nepriaznivých či priaznivých podmienok. Svoju prácu v tíme ORS vykonávajú od roku 2010 dobrovoľne, popri zamestnaní, veľakrát na úkor svojich rodín. V čase pandémie sa rozhodli pomáhať v boji s vírusom COVID-19. Iba od septembra, odkedy svoju činnosť zverejňujú na ich facebookovej stránke, bezplatne vydezinfikovali viac ako 100 zariadení na Orave, Liptove či Kysuciach – školy, nemocnice, inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb a ďalšie. Pohotovo reagovali na nedostatky v jednom z najviac zamorených regiónov, na Orave, ale aj mimo neho, tam, kde potrebovali pomoc. Vo svojej službe pokračujú, v čase, kedy sa koncom roka 2020 ľudia začínajú zhromažďovať v kostoloch, plánujú postupne dezinfikovať kostoly. Je to skupina ľudí, ktorá je príkladom výroku: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ Za ich pohotovosť pri zachraňovaní životov, ale aj promptné reakcie na aktuálne potreby v súvislosti s pandémiou, si zaslúžia ocenenie Srdce na dlani aj na národnej úrovni a môžu byť príkladom toho, ako aj vo voľnom čase môže ochota pomôcť, spájať a v mnohých prípadoch zachrániť.

späť na zoznam