Novinky

Výsledky oceňovania Srdce na dlani 2020

Oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce malo v roku 2020 inú formu než tú, na ktorú sme boli predošlé roky zvyknutí. Namiesto hromadného podujatia, kde by všetci nominovaní dobrovoľníci aj so svojimi príbuznými prišli na jedno miesto, sme sa my vybrali za nimi. V pondelok 30.11.2020 sme naložili ocenenia, certifikáty a vydali sme sa naprieč žilinským krajom, aby sme sa stretli s tými, ktorých výberová komisia vybrala na ocenenie.

Ocenenia odovzdávali zástupcovia Žilinského dobrovoľníckeho centra, Rozvojovej agentúry ŽSK a Kysuckého dobrovoľníckeho centra.

Stretnutia s dobrovoľníkmi

Mnohí dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa stretávajú s negatívnymi reakciami na svoju dobrovoľnú činnosť a s otázkami “Načo… ?”, poznámkami, že je to “zbytočné, aj tak nič nezmenia” alebo nechápavými pohľadmi nad tým, keď robia niečo “naviac” mimo svojej práce.

Osobné stretnutia a krátke rozhovory nám dovolili nahliadnuť aj do takéhoto vnútra ich činnosti. Ako sami tvrdia, aj toto ocenenie, ich bude motivovať a pripomínať, že mať srdce na dlani pre druhých sa oplatí, pretože v niektorých prípadoch to doslova “zachraňuje životy".

 

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Hoci nám tohtoročná situácia neumožnila odovzdať ocenenia na slávnostnom večery, takouto virtuálnou cestou chceme vyjadriť úctu a poďakovanie všetkým tým, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí.

Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života.

O priebehu oceňovania sa dočítate v predošlom článku o Srdci na dlani 2020.

Kto získal ocenenie Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji?

V Kategórii: Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
Ocenenie získava: Zuzana Polhorská, Z lásky k deťom, o.z.

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
Ocenenie získava: Mgr. Jozef Mihálik, Združenie priateľov Hričovského hradu

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky
Ocenenie získava: Antónia Lackovičová

V kategórii: Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
Ocenenie získava: Sr. Theodózia, Monika Janíková, Erko

V kategórii: Koordinátor / koordinátorka dobrovoľníkov / dobrovoľníčok
Ocenenie získava: Zuzana Gabrišová, Sytev o.z.

V kategórii: Dobrovoľník / dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí
Ocenenie získava: Monika Tomaštíková, Savio

Mimoriadne ocenenie
Získava: skupina Orava Rescue System 

späť na zoznam