Novinky

Workshop o crowdfundingu pre neziskové organizácie

Workshopu o crowdfundingu pre neziskové organizácie Žilina V priestoroch Novej synagógy Žilina sme dňa 25.11.2022 strávili inšpiratívne dopoludnie.

Workshopu o crowdfundingu pre neziskové organizácie za zúčastnilo 9 zástupcov šiestich organizácií zo Žilinského kraja.

Hovorili a na konkrétnych príkladoch sme videli, ako sa tvorí crowdfundingová kampaň, ako funguje portál, na čo nezabudnúť pri príprave ale aj zodpovedanie praktických otázok týkajúcich sa zúčtovania, odmien, časového nastavenia, popisov či vedenia marketingovej kampane.

Ďakujeme Zuzane Zaťovič z platformy Startlab, že zástupcom neziskových organizácií a inštitúcií predstavila crowdfunding a vniesla iskru motivácie pre nové projekty a podporu fungovania ich činnosti aj takýmto spôsobom.

Ak chcete aj vy vedieť viac o tom:
 ako nastaviť správnu cieľovú sumu, ktoré nástroje vám môžu pomôcť skvalitniť kampaň a sú zdarma online, akým chybám sa vyhnúť, ako vymyslieť zaujímavé odmeny a mnoho ďalších veľmi praktických ráz zo skúsenosti s úspešnými aj neúspešnými kampaniami nájdete aj v Magazíne Startlabu na   https://www.startlab.sk/magazin/ .

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam