Novinky

Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva s aktivitou

Registrujte sa do Týždňa dobrovoľníctva

Zapojiť sa do môžete vytvorením dobrovoľníckej ponuky pre ľudí, ktorí majú záujem pomôcť, a tak sa stať súčasťou tejto kampane dobrých skutkov.

Pre vytvorenie ponuky je potrebná registrácia, kde po prihlásení organizácie či subjektu môžete pridávať dobrovoľnícke ponuky. V prípade, že potrebujete technickú podporu, nás neváhajte kontaktovať.

REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ

Organizácie z celého Slovenska sa môžu prihlásiť cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk . Musia uviesť základné údaje o svojej organizácii a informáciu o tom, kto bude aktivity koordinovať. Ďalej si zvolia aktivitu, ktorou sa chcú do Týždňa zapojiť – môže ísť o Deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu alebo o rôzne workshopy na tému dobrovoľníctva, ktorými zvýšia povedomie o dobrovoľníctve.

Zapojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžete získať:

  • nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie, ktorí vám nezištne pomôžu,
  • potencionálnych sponzorov,
  • zviditeľnenie seba a dobrovoľníctva v našom kraji.

 

Čo môžete pripraviť pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:

  • Jednotné online vizuály na prilákanie pozornosti verejnosti k aktivite, ktorú počas Týždňa dobrovoľníctva 2021 pripravíte.
  • Informovanie o vašich aktivitách na spoločnej stránke kampane www.tyzdendobrovolnictva.sk na našom Facebooku a Instagrame.
  • Pomoc koordinátorky ŽDC, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou týkajúcou sa vašej aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva 2021.
  • Zabezpečenie medializácie Týždňa dobrovoľníctva 2021 v médiách.
  • Po požiadaní, fotodokumentáciu z vašich aktivít.

Svoje aktivity do Týždňa dobrovoľníctva môžete registrovať, ak ste mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia a podobne, verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.), neformálna skupina občanov.

Vaše povinnosti v rámci participácie k Týždňu dobrovoľníctva

• Registrácia vašich aktivít je možná najneskôr do 30. augusta 2022.

• Propagácia Týždňa dobrovoľníctva 2020 a svojich aktivít vo vašom okolí počas celého trvania kampane – na vašej webovej stránke a sociálnych sieťach, s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia aj ľudí z vášho okolia.

• Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov/iek, schopných efektívne koordinovať aktivitu, ktorú pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pripravíte.

• Zabezpečenie drobného občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vody na pitie), bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.

• Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania do prezenčnej listiny.

• Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva 2020 informovanie koordinátorky, najneskôr do 22. septembra 2020 do 20.00 hod o priebehu Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie a zaslanie scanu prezenčnej listiny.

• Vždy večer po ukončení aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva informujte našu koordinátorku SMS-kou na číslo 0903 262 166 o počte zapojených dobrovoľníkov. Po skončení TD nám do emailu (najneskôr do stredy 22.09.2022 do 20.00 hod.) opíšte priebeh Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie. Tiež nám zašlite kópie alebo scany prezenčných listín a vyberte 2 fotografie, ktoré najlepšie ilustrujú vašu dobrovoľnícku aktivitu (tiež do 22.09.2022) na email dobrovolnictvo@ozviac.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Koordinátorka ŽDC: Michaela Ondríková email: dobrovolnictvo@ozviac.sk tel.: 0903 262 166

 

 

späť na zoznam