Novinky

Erasmus+ online hra
  • 21. Október 2020

Erasmus+ online hra

Študenti si po celom Slovensku vyskúšali online escape hru, cez ktorú sa zaujímavou formou dozvedeli viac o Európskom zbore solidarity, zahraničnom dobrovoľníctve či mládežníckych výmenách.
zobraziť viac...


Infoseminár - Domov Srdca
  • 20. Október 2020

Infoseminár - Domov Srdca

Misie v zahraničí v spolupráci s Domovom Srdca sa konajú pri ľuďoch, ktorí sú na okraji, opustení, žijú izolovane - v chudobných štvrtiach, na odpadových skládkach, v útulkoch, sirotincoch, väzniciach, domovoch dôchodcov. Osamelosť a vylúčenie sú hlavnými príčinami utrpenia v chudobných aj bohatých krajinách a Domov srdca sa svojou misiou snaží cez dobrovoľníkov do tejto osamelosti vstúpiť.
zobraziť viac...


Akreditovaný kurz - Manažment dobrovoľníkov
  • 24. September 2020

Akreditovaný kurz - Manažment dobrovoľníkov

Akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov.
zobraziť viac...


DOUČOVANIE CEZ WEB 2.0 - dobrovoľníci
  • 24. September 2020

DOUČOVANIE CEZ WEB 2.0 - dobrovoľníci

Doučovanie cez web je iniciatíva, ktorá vznikla na základe potreby žiakov a študentov, ktorí kvôli pandemickej situácií nechodia do školy, prípade nestíhajú napredovať s ostatnými spolužiakmi a potrebujú venovať väčšiu pozornosť konkrétnemu predmetu alebo úlohe.
zobraziť viac...


Slováci pomáhali aj v čase pandémie. Po celom Slovensku prebehol Týždeň dobrovoľníctva.
  • 23. September 2020

Slováci pomáhali aj v čase pandémie. Po celom Slovensku prebehol Týždeň dobrovoľníctva.

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva sa skončila. Takmer dve stovky organizácií aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Výsledkom je, že 2778 dobrovoľníkov odpracovalo 7606,5 dobrovoľníckych hodín, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce znamená, že ľudia venovali Slovensku približne 34 000 € .
zobraziť viac...


Čo všetko priniesol Týždeň dobrovoľníctva v Žilinskom kraji a na Slovensku?
  • 23. September 2020

Čo všetko priniesol Týždeň dobrovoľníctva v Žilinskom kraji a na Slovensku?

Izba Samizdatu, klientky CSS ako dobrovoľníčky, ktoré upravili park, “obrie hry” na sídliskách, úprava židovského cintorína, celé rodiny zapojené do zberu odpadkov a mnoho ďalšieho… Inšpirujte sa niekoľkými vybranými dobrovoľníckymi činnosťami, ktoré sa počas Týždňa dobrovoľníctva udiali v našom kraji.
zobraziť viac...


Úprava Židovského cintorínu
  • 21. September 2020

Úprava Židovského cintorínu


zobraziť viac...


Medzinárodný večer - Limited Edition
  • 15. September 2020

Medzinárodný večer - Limited Edition

Medzinárodné večery sa konajú za účelom stretnutia mladých ľudí so zahraničnými dobrovoľníkmi na Slovensku. Cez neformálne aktivity, konverzácie, prezentácie či iný sprievodný program tak zahraniční dobrovoľníci nadviažu nové vzťahy v prostredí, kde dobrovoľníčia a mladí ľudia sa môžu dozvedieť viac o možnostiach dobrovoľníctva v zahraničí či o krajine, z ktorej dobrovoľník pochádza.
zobraziť viac...


Týždeň dobrovoľníctva opäť prichádza do Žilinského kraja
  • 08. September 2020

Týždeň dobrovoľníctva opäť prichádza do Žilinského kraja

U nás v Žilinskom kraji, dobrovoľnícke centrum (ŽDC) ponúka a organizuje tento rok viac než 30 aktivít s rôznymi témami a pokrývajú tiež rôzne oblasti, v ktorých sa dá pomôcť. Či už je to pomoc pri čistení prírody, upratovanie okolia rôznych zariadení alebo ich úprava ale aj pomoc deťom s poruchami, mladým ľuďom a taktiež trávenie času s dôchodcami.
zobraziť viac...


Dobrovoľnícky výjazd – Čistenie okolia Oravskej priehrady
  • 07. Júl 2020

Dobrovoľnícky výjazd – Čistenie okolia Oravskej priehrady

Zo začiatku sa nám nezdalo, že tam môže byť toľko odpadkov, a že každý môže naplniť svoje vrece...
zobraziť viac...