Dobrovoľníctvo na Slovensku

Regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum - http://www.dobrovolnictvoba.sk/

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica -  http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja - http://www.dckk.sk/

Dobrovoľnícke centrum Trenčín - http://www.dctn.sk/

Prešovské dobrovoľnícke centrum - http://www.dobrovolnictvopo.sk/

Nitrianske dobrovoľnícke centrum - http://www.ncdnitra.sk/

Trnavské dobrovoľnícke centrum - http://www.dobrovolnictvott.sk/

Žilinské dobrovoľnícke centrum - http://www.dobrovolnictvoza.sk/