Kontakt

Žilinské dobrovoľnícke centrum

  • Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená, Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
  • Kontaktná osoba: Branislav Kožuch, Michaela Ondríková
  • dobrovolnictvo@ozviac.sk
  • +421 903 262 166