Náš tím

Náš tím

Mgr. Branislav Kožuch
predseda V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže

 

 

Jana Števaňáková
koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra