Náš tím

Mgr. Branislav Kožuch

predseda V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže

  

Bc. Michaela Ondríková

koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra