Projekty

Brána do nového levelu

Projekt Brána do nového levelu má za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o dobrovoľnícke aktivity. Tento projekt realizuje Žilinské dobrovoľnícke centrum a jeho zmyslom je motivovať mladých k práci, ponúknuť im takú prácu, ktorou môžu pomáhať iným ľuďom, prostredníctvom čoho môžu rozvíjať svoje talenty a realizovať sa. Pomocou dobrovoľníctva sa môžu mladí ľahšie zaradiť do pracovného kolobehu. Projekt doposiaľ zastrešil niekoľko aktivít, ako napríklad „Roadtrip 2017“, realizovaný na začiatku augusta s cieľom pomáhať tým, ktorý to potrebujú v rôznych kútoch Slovenska. Ďalším bolo dobrovoľnícke podujatie „Brigáda v Našej záhrade“, organizované koncom mája vrámci Dňa solidarity. Jeho úlohou bolo pomôcť pretvoriť vonkajší sklad v meste Sliač na záhradu, ktorá má slúžiť obyvateľom ako miesto stretávania sa a oddychu. 2. septembra vrámci Týždňa dobrovoľníctva sme pripravili deň pre dobrovoľníkov ako poďakovanie za ich službu. Toto podujatie s názvom „Dobrý deň“ v sebe nieslo rôzne súťažné disciplíny so zaujímavými výhrami.